Visa allastudier.se som: Mobil

Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik

Kursen syftar till att ge ökad förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem genom ett självständigt genomfört uppsatsarbete. Kursen är en del av engelska som huvudämne/område i examina på avancerad niviå.

Förkunskaper

Engelska 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå samt minst 15 hp i engelska på A1N-nivå i engelska med språkvetenskaplig inriktning.