Visa allastudier.se som: Mobil

Våld i nära relationer

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Våld i nära relationer innefattar olika typer av våld såsom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt att som barn bevittna våld mot en förälder. Teorier och processer kring våld i nära relationer och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället behandlas i kursen. Kursen kan ingå som valbar kurs i VAMAS-programmet (masterprogram i hälsovetenskap med huvudområde folkhälsovetenskap).

Förkunskaper

Godkända högskolestudier omfattande minst 60 hp samt Svenska kurs B/svenska 2 kurs B samt engelska kurs A, eller motsvarande.