Visa allastudier.se som: Mobil

Välfärder och ofärder

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Välfärder och ofärder

Kursen fokuserar på förutsättningar för livskvalitet och ett uthålligt samhälle. Välfärdsbegreppets utveckling i samverkan med demografiska, politiska, sociala och ekonomiska förändringar har ställt allt högre krav på innebörden livskvalitet. Jämlikhet, jämställdhet och rättvisa såväl som marginalisering som utanförskap, eller välfärdssamhällets utmaningar, är viktiga inslag i temat. Olika sätt att lösa välfärdens frågor (välfärdsregimer) och deras konsekvenser studeras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.Särskild behörighet: Grundläggande behörighet för kurser på avancerad nivå. Svenska B/Sv 2B. Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde kulturgeografi, turismvetenskap, miljövetenskap, historia, social omsorgsvetenskap, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap, eller motsvarande.Eller yrkesexamen som GIS-ingenjör eller social omsorgsexamen/socionomexamen omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng. Turismvetenskap, miljövetenskap och GIS-ingenjör skall ha en inriktning mot samhällsvetenskap.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet