Visa allastudier.se som: Mobil

Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker

Undervisningen sker på distans. Kursens undervisningsformer består av inspelade föreläsningar, webbseminarier och inlämningsuppgifter. Kursen tar upp grundläggande hydrometeorologiska förutsättningar för översvämningar. Frågor kring vattenkvalitet och översvämningsrisker i relation till ett förändrat klimat behandlas. Kursen ger grundläggande och fördjupade kunskaper om EU:s vatten- och översvämningsdirektiv och dess olika delar. I kursen undersöks om och hur införandet av översvämningsdirektivet har lett till en förbättrad hantering av översvämningsrisker. Kursen tar även upp hur en integrerad vattenförvaltning kan nås inom ramen för en hållbar utveckling. Kursen behandlar lärandet av tidigare översvämningshändelser och hur kunskapen kan användas i förebyggande inför kommande översvämningar.

Förkunskaper

Högskolestudier omfattande minst 30 högskolepoäng. Motsvarandebedömning kan göras.