Visa allastudier.se som: Mobil

Vetenskaplig metodik för riskhantering i samhället

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Heltid
Distans

Vetenskaplig metodik för riskhantering i samhället

Under kursen behandlas centrala metodbegrepp, såsom olika metodologiska perspektiv och vad som kännetecknar ett vetenskapligt forskningsproblem. Vetenskapsteori studeras med betoning på skillnader och likheter mellan vetenskapliga paradigm av relevans för studier och metoder inom riskhantering.Olika typer av forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, urvalsmetoder samt analysmetoder behandlas. Utifrån problemområden inom samhällelig riskhantering studeras kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod i hänseende till olika vetenskapliga studiers syfte, design, datainsamling och analysmetod. Stor vikt läggs vid analys och tolkning av data. Forskningsetiska problem och överväganden bearbetas utifrån lagstiftning, regelverk och rekommendationer. Studenternas egna texter och andra vetenskapliga arbeten relaterat till kursens innehåll granskas, diskuteras och seminariebehandlas. Undervisningen sker på distans via en webbaserad elektronisk undervisningsplattform och kortare perioder förlagda till Karlstads universitet campus i början och/eller slutet av kursen. Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsmoment.

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng. Motsvarandebedömning kan göras. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andraspråk kurs 3. Gymnasiets Engelska kurs 6.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Vetenskaplig metodik för riskhantering i samhället

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön