Visa allastudier.se som: Mobil

Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi

I kursen lär du dig en mängd olika metoder som används i sötvattensbiologi. Metoder för provfiske, märkning av fisk, bottenfaunaprovtagning är några metoder du kommer att få lära dig. Det kommer också att ges möjligheter till certifiering inom vissa områden. Mycket av kursen sker i direkt kontakt med de forskningsprojekt som pågar vid biologiavdelningen.

Förkunskaper

Godkända kurser i biologi motsvarande minst 75 hp inklusive 15 hp i ekologi. Motsvarandebedömning kan göras.