Visa allastudier.se som: Mobil

Visuell kommunikation och design I

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Karlstad

Visuell kommunikation och design I

Kursen inleds med en delkurs kring kommunikatörens yrkesroll, etik och juridiska spörsmål i relation till det allt snabbare skiftande medielandskapet. Kursen behandlar också grundläggande teorier för planering, analys och tolkning samt praktiskt genomförande av visuell kommunikation i olika sammanhang, så som grafisk form och tryckproduktion. Vidare behandlas digital filmproduktion där teoretiska moment varvas med praktiska färdighetsövningar. Kursen omfattar såväl teoretiska aspekter som praktiska färdighetsövningar.Delkurs 1 - Yrkesroll, juridik och etik (7.5 hp)Delkursens syfte är att placera kommunikationsarbetarens villkor i en samhällelig kontext, med fokus på begreppet yrkesroll. I delkursen behandlas vad olika yrkesroller inom området kommunikation innebär, och hur de förhåller sig till varandra. Kommunikationsyrkenas allmänna och grundläggande juridiska villkor belyses och diskuteras och inkluderar bland annat tryck- och yttrandefrihet, offentlighetsprincip och upphovsätt. Studenten ska också lära sig att på ett kritiskt och reflexivt sätt förhålla sig till de olika etiska problem som kan uppstå i den dagliga yrkesutövningen, samt inhämta kunskap om grundläggande etiska principer som är relevanta för de olika yrkesrollerna. Kontakt med yrkesverksamma är en viktig del av delkursen. Delkurs 2 - Introduktion till visuell kommunikation och design (22.5 hp)Delkursen innehåller teoretiska och praktiska moment som syftar till att utveckla studentens multipla kommunikativa färdighet, studentens kreativa och kommunikativa förmåga och studentens kompetens att använda ny medieteknologi. Under delkursen övas och analyseras olika sätt att kommunicera mening, idéer, koncept och berättelser i visuell form. I delkursen behandlas frågor om visuell kommunikation i en både historisk och samtida kontext. Delkursen innehåller föreläsningar och seminarier samt gruppvisa och individuella övningar. Under föreläsningarna behandlas teorier om grafisk design, perception, multimodalitet, reklam, estetik och etik. Bildanalytiska, semiotiska och retoriska perspektiv och analysmetoder introduceras också. Studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper i berättarteknik för film, video och interaktiva medier liksom redigering av ljud och rörlig bild.

Förkunskaper

Antagen till programmet Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design (SGMKV-SGVK)

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Visuell kommunikation och design I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön