Visa allastudier.se som: Mobil

Webbdesign II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Webbdesign II

Kursen behandlar designprocessens olika arbetsmoment genom gestaltning, tillämpning och problemlösande processer inom webbdesign med fokus på UX.I kursen ingår fördjupning av kunskaper i webbdesign. Med tonvikt på designprocessen som kraftfullt verktyg genom kommunikation, målgruppsanalys och idégenerering arbetar studenten med webbdesign. Kursen innehåller även fördjupande moment i webbutveckling av mer avancerade webbplatser.Undervisningen består av både teoretiska och praktiska delar och sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, obligatoriska övningar och uppgifter samt diskussioner. Studiebesök och gästföreläsningar kan förekomma.

Förkunskaper

Någon av kurserna MKGA43 Webb och digital bild 15 hp, MKGA63 Webbdesign 1 15 hp, MKGB61 Visuell kommunikation och design II 30 hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet