Visa allastudier.se som: Mobil

Amning i ett interprofessionellt perspektiv

Karolinska institutet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Solna
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Solna
Vår 2022

Solna
Höst 2021

Amning i ett interprofessionellt perspektiv

Kursen riktar sig dig som är legitimerad vårdpersonal (barnmorska, sjuksköterska och specialist sjuksköterska, läkare, psykolog, socionom) som i sitt arbete möter blivande föräldrar och föräldrar med små barn.Undervisningen innefattar grundläggande kunskap inom amningsfysiologi, bröstmjölkens sammansättning och hälsofrämjande effekter av amning på mor och barn. Nationella och internationella policy- och styrdokument om amning kommer att presenteras. Kursen ger också kunskap om det nyfödda barnets kompetens, samspelet och anknytning mellan föräldrar och barn samt föräldrars mentala hälsa under perinatalperioden. Den behandlar också behandlingsstrategier vid amningsproblem och bröstkomplikationer. Du får lära dig hur du kan tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Undervisningen omfattar seminarier, workshops samt föreläsningar.Genomgången kurs ska ge dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt, praktiskt, medicinskt och psykologiskt plan möta föräldrar i behov av amningsstöd. Under kursen ska du göra ett fördjupningsarbete där det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.

Förkunskaper

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin eller psykologi. Alternativt socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Karolinska institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Hit kommer studenter och forskare från jordens alla...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Amning i ett interprofessionellt perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön