Visa allastudier.se som: Mobil

Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv

Karolinska institutet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Distans
Höst 2021

Distans
Vår 2022

Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv

Kursen ger kunskap om traumasensitiva kroppsinriktade behandlingsmetoder vid stark oro och långvariga påfrestningar, potentiellt traumatiska händelser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Långvariga konsekvenser och vad som kan vidmakthålla psykofysiologiska stressresponser, traumainducerade dissociativa tillstånd och ett dysreglerat autonomt nervsystem kommer att tas upp. Stor vikt läggs vid grundläggande behandlingsprinciper och verkningsmekanismer vid kroppsinriktad behandling. Neurovetenskaplig forskning som ger vetenskaplig grund till kroppsinriktade interventioner diskuteras. Vikt läggs även vid att "att bygga broar" mellan teoretisk förståelse och klinisk tillämpning utifrån den egna yrkesprofessionens kompetens. Diskussioner kring patientfall ger möjlighet att förankra aktuell kunskap i det egna kliniska arbetet. Därutöver ges tillfälle att reflektera och delge erfarenheter av eget övande som syftar till autonom stressreglering. Det är en fördel om du tidigare har läst kursen Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd.

Förkunskaper

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), logoped-, läkar-, psykolog- eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp. Alternativt kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, fysioterapi (sjukgymnastik) eller omvårdnad.Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Karolinska institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. Hit kommer studenter och forskare från jordens alla...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karolinska institutetRecensioner

Det finns inga recensioner för Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön