Visa allastudier.se som: Mobil
skola KUI

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola och fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 

Du möts av engagerade och kunniga lärare som med pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet inom de yrkesområden vi utbildar i.

Flexibla studieformer så att du kan anpassa studierna efter din livssituation till exempel om du vill kombinera arbete med studier.

För dig som redan har yrkeserfarenhet inom våra yrkesområden erbjuder vi möjlighet att validera dina kunskaper. 

Kompetens som gör skillnad för dig, din arbetsplats och de människor du möter i din yrkesroll.


Visa alla utbildningar med KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Administration / Kundservice
Administration Ort
Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndsbedömningen Sverige
Handläggning och dokumentation för biståndsbedömare – för dig som är ny inom yrket Stockholm
Samtalsmetodik och samtalskonst för biståndshandläggare Sverige
SBAR - ett verktyg för strukturerad överrapportering Sverige
Social dokumentation enligt ICF för personal inom äldreomsorg Sverige
Utredning, beslut och dokumentation enligt SoL Sverige
Beteendevetenskap
Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC Stockholm
Att möta människor med missbruksproblematik Sverige
Att utveckla kontaktmannaskapet Sverige
Bemötande - förhållningssätt och bemötandemodeller vid funktionsnedsättning Sverige
Bemötande anhöriga Sverige
Bemötande och kommunikation för akutsjukvård Sverige
Dialogens Arena Sverige
Effektiva och meningsfulla möten Sverige
Empowerment Sverige
Förändring och förnyelse för grupper Sverige
Jagstödjande förhållningssätt Sverige
Kompetens- och processkartläggning Sverige
Kontaktmannaskap Sverige
Levnadsberättelser Sverige
Lågaffektivt bemötande i LSS-verksamhet Stockholm
Motiverande samtal - fortsättning Sverige
Narcissistisk personlighetssyndrom Sverige
Personcentrerad omsorg enligt Naomi Feils validationsmetod Sverige
Personlig utveckling Sverige
Processledarrollen Sverige
Professionellt medberoende Stockholm
Rehabiliterande förhållningssätt Sverige
Relationsnycklar Sverige
Samtalsledare i reflekterande och lärande samtal Sverige
Teamutveckling för samarbete och effektivitet Sverige
Utvecklingssamtalet - ett viktigt verktyg för framgång och resultat Sverige
Verksamhets- och organisationsutveckling Sverige
Våld i nära relationer - äldre personer Sverige
Värdegrund, bemötande och förhållningssätt Sverige
Yrkesmässig grupphandledning Sverige
Genusvetenskap
Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen Sverige
HBTQ i vård och omsorg – en utbildning om normer och sexualiteter ur ett HBTQ-perspektiv Sverige
Hedersrelaterat våld Sverige
Psykologi
Behovsbedömning vid psykisk ohälsa Sverige
Psykiatrisk rehabilitering - återhämtningsinriktat arbetssätt Sverige
Psykiatriska diagnoser Stockholm
Psykoterapi
Grundläggande psykiatri Sverige
Samhällsvetenskap
Hur får vi vardagen att funka? Sverige
Migration Sverige
Sociologi
Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn utifrån ett salutogent synsätt Sverige
Att arbeta som boendestödjare Sverige
Att leda värdegrundsarbete Sverige
Att vara delaktig i sitt eget liv Sverige
Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt Sverige
Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet Sverige
Grunderna i kontaktmannaskap Sverige
Handläggarens roll i ett valfrihetssystem Sverige
Kvalificerad handledning för biståndsbedömare Sverige
Mål och uppföljning av biståndsbeslut - LSS Stockholm
Professionellt samarbete med föräldrar Sverige
Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet 14 november 2018 Stockholm
Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet 9 november 2017 Stockholm
Rikskonferens Kvalitet inom LSS-verksamhet 2020 Flera orter (2)
Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2018 - Välfärdsteknik Stockholm
SDI för effektivare grupper Sverige
Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen Stockholm
Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet Stockholm
Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet Sverige
Socialt innehåll - Att främja livsmening Sverige
Statsvetenskap
Barnkonvention blir lag 2020 Flera orter (3)
Rikskonferens Kvalitet inom LSS-verksamhet 2019 Stockholm
Data / IT
IT:s betydelse Sverige
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Färg, form och bild Sverige
Musik
Musik och bild i mötet med personer med demens Sverige
Sång och musik Sverige
Upptäck glädjen i musiken genom rytmik, rörelse och drama Stockholm
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Måltidens betydelse Stockholm
Praktisk matlagning Sverige
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Sinnen och minnen Sverige
Friskvård och hälsopedagogik
Fritids- och friskvårdsutbildningen – Falun Falun
Hälsa- och friskvårdsutbildningen – Eskilstuna Eskilstuna
Juridik
Rättshaveristiskt beteende Stockholm
Kommunikation / Media
Kommunikation
Empatisk kommunikation Sverige
Grundkurs i kommunikation och AKK Stockholm
Hur ska vi få effektiva möten? Sverige
Kommunikation för personer med svenska som andraspråk Sverige
Konstruktiv dialog och kommunikation Sverige
Retorik och kommunikation för chefer och ledare inom vård och omsorg Sverige
Ledarskap / Organisation
Att leda i förändring och förnyelse Sverige
Att styra verksamheten utifrån mål och ett resultatorienterat ledarskap Sverige
Att vara chef och ledare Sverige
Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund Stockholm
Att vara ny som chef Sverige
Chef med ett liv i balans Sverige
Coachande förhållningssätt för chefer Sverige
Dialog - ett värdefullt verktyg i ledarskapet Sverige
Enhetschef inom äldreomsorgen Sverige
Ledarskap i förskola och fritidshem Stockholm
Medvetet ledarskap för medvetna organisationer Stockholm
Metodik för handledning och coachning Sverige
Morgondagens ledarskap i äldreomsorgen Sverige
Praktisk kvalitetsutveckling Sverige
Värdegrund för chefer Sverige
Värdegrundsledare Sverige
Kris- och konflikthantering
Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering Sverige
Konflikthantering genom reparativa dialoger - Fritidshem Sverige
Konflikthantering genom reparativa dialoger - Förskola Sverige
Ledarskap
Gruppledarutbildning Stockholm
Ledarskap inom personlig assistans Sverige
Stärk och utveckla ditt ledarskap Sverige
Naturvetenskap
Matematik
Lekfull matematik i förskolan - om förskolematematik i praktiken Stockholm
Matte fest eller pest Sverige
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Arbetsgruppens dynamik Sverige
Arbetslagsutveckling Sverige
Arbetsledning inom LSS Stockholm
Att samarbeta i team Stockholm
Att stödja, inspirera och coacha medarbetare till kompetensutveckling och lärande Sverige
Etik, bemötande och förhållningssätt Sverige
Konsten att skapa arbetsglädje - att vilja, våga och kunna arbeta i team Sverige
Ledningsgruppens dynamik Sverige
Lösningsfokuserat arbetssätt Sverige
Organisatorisk och social arbetsmiljö Sverige
Samtalsmetodik för omsorgspersonal Sverige
Värdegrundsledare – fördjupning i att leda och integrera värdegrundsarbetet Sverige
Arbetsrätt
Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC Stockholm
Biståndsbedömarens nya yrkesroll Sverige
Professionellt arbets- och förhållningssätt Sverige
Supported employment Sverige
Teorier och arbetssätt för dig som arbetar på HVB Sverige
Rekrytering
Att rekrytera rätt Sverige
Stresshantering
Att skapa en stressfri och känslosmart förskola Stockholm
Stresshantering och förebyggande av stress Sverige
Sport / Fritid
Barn
Barn idag Flera orter (2)
Barn med särskilda rättigheter – en föreläsning om hur du möter barn i svårigheter Flera orter (2)
Barn som inte leker Sverige
Barns inlärning och lärande Stockholm
Barnskötare Elevassistent lärlingsutbildning – Västerås Västerås
Barnskötare Elevassistent med grundläggande svenska som andraspråk – Falun Falun
Barnskötare Elevassistent SVA-grund – Västerås Västerås
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Eskilstuna Eskilstuna
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Falun Falun
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Flen Flen
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Gnesta Gnesta
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Hallstahammar Hallstahammar
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Håbo Håbo
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Katrineholm Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Linköping Linköping
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Markaryd Markaryd
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Motala Motala
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Oxelösund Oxelösund
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Stockholm Flera orter (23)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Strängnäs Strängnäs
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Västerås Västerås
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Växjö Växjö
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Åtvidaberg Åtvidaberg
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Älvkarleby Älvkarleby
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning – Östhammar Östhammar
Barnskötare lärlingsutbildning – Stockholm Flera orter (16)
Barnskötare Validering – Boråsregionen Flera orter (8)
Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare yrkesutbildning – Avesta Avesta
Enstaka distanskurser inom barn, fritid och hälsa – Stockholm Flera orter (22)
Hissad och dissad – barns relationsarbete Stockholm
Lekens betydelse för barns lärande och hälsa Sverige
Stöd till barn med kognitiv funktionsnedsättning Stockholm
Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? Stockholm
Värna Barns Lekstyrka Flera orter (2)
Idrott och sport
Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm Flera orter (22)
Språk
En magisk språkpåse Sverige
Språk och kommunikation i den sociala dokumentationen Sverige
Svenska
Yrkessvenska Sverige
Yrkessvenska och Demens Sverige
Yrkessvenska och social dokumentation Sverige
Yrkessvenska webbutbildning Distans
Säkerhet / Skydd / Räddning
Väktarutbildning – Eskilstuna Eskilstuna
Teknik
Livsmedelsteknik
Livsmedelshygien Sverige
Utbildning / Pedagogik
Dramapedagog
Drama som pedagogiskt verktyg Stockholm
Pedagogik
Anknytning i förskolan Stockholm
Assistentutbildning - att arbeta som personlig assistent Stockholm
Att handleda i social dokumentation Sverige
Att stödja medarbetare att arbeta med webbaserad utbildning Sverige
Beröringspedagog Sverige
Coaching - individuellt eller i grupp Sverige
Coaching i förskolan - Hur då? Sverige
Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet Stockholm
Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv Stockholm
Förskolan i den nya skollagen Sverige
Handledning i mindre grupper Sverige
Inspirationsdag med Jane Lindell Ljunggren Sverige
Konsten att presentera ett budskap Sverige
Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet Stockholm
Läroplan för förskolan (Lpfö18) Flera orter (4)
Motiverande samtal Stockholm
Motiverande samtal i förskolan Sverige
Nya bestämmelser om förskolan Sverige
Rikskonferens Kvalitet i förskolan 10 oktober 2018 Stockholm
Rikskonferens Kvalitet i förskolan 11 oktober 2017 Stockholm
Rikskonferens Kvalitet i förskolan 2019 Stockholm
Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020 Flera orter (2)
Samtal om svåra frågor Sverige
Sjuksköterskan som pedagog och handledare Sverige
Strategier för framgång Sverige
Utbildning för personal som ska introducera vikarier och nyanställda Sverige
Specialpedagog
Barns lärande och utveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv Stockholm
Vård / Medicin
Affektiva Diagnoser Sverige
ALS Sverige
Artros och osteoporos Sverige
Att bedriva verksamhet inom vård och omsorg enligt den nya lagstiftningen Sverige
Att möta människor med personlighetsstörningar och psykoser Sverige
Autism funktionsnedsättningsområdet Stockholm
Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom Sverige
Bensår - trycksår Sverige
Demensteam Sverige
Demensutbildning - grund Sverige
Diabetes mellitus Sverige
Dolda missbruk Sverige
Epilepsi Sverige
Fall och fallprevention Sverige
Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning Stockholm
Första Hjälpen Sverige
Förvärvad hjärnskada Sverige
Gerontologi - det normala åldrandet Sverige
God vårdhygien Sverige
Hjärt-lungräddning Sverige
Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Barn Sverige
Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Vuxen Sverige
Inkontinens Sverige
Introduktionsutbildning LSS - för ny personal inom funktionshinderområdet Distans
KOL och andra sjukdomar i andningsorganen Sverige
Kultur, tradition och högtider inom äldreomsorgen Sverige
Lex Sarah webbutbildning Distans
Läkemedel och läkemedelshantering Sverige
Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor Sverige
Medicinska diagnoser Sverige
MS Sverige
Munhälsa & munvård Sverige
Neurologiska sjukdomar Sverige
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Sverige
Nutrition och munhälsa för äldre Sverige
Näringslära för äldre Sverige
Pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder Sverige
Psykisk ohälsa hos äldre Stockholm
Riksforum för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård 2020 Flera orter (2)
Sjukdomar i cirkulations- och andningsorganen Sverige
Självskadebeteende Stockholm
Smärta hos äldre Stockholm
Smärta och smärtbehandling Sverige
Stroke Sverige
Sårbehandling Flera orter (2)
Äldre och missbruk Sverige
Hälsa och samhälle
Social dokumentation för kvinnojourer och ideella organisationer Sverige
Temadag: Våld i nära relationer Stockholm
Omvårdnad / Omsorg
Anhörigstöd inom omsorgen Stockholm
Anhörigstöd vid funktionsnedsättning Sverige
Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg Sverige
Assistentutbildning - fördjupning Stockholm
Att möta familjer med psykisk ohälsa Stockholm
Att möta människor med förvirringstillstånd, ångest eller depression Sverige
Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning Sverige
Att tolka och behandla smärta vid funktionsnedsättning Flera orter (2)
Att vara delaktig i sitt eget liv - äldreomsorg Sverige
Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning Stockholm
Autism inom förskola och fritidsverksamhet Stockholm
Basala hygienrutiner Sverige
Borderline, emotionellt instabil personlighetsstörning Stockholm
Busiga vårdtagare Sverige
Case management Stockholm
Demensutbildning - fördjupning Sverige
Demensutbildning för sjuksköterskor Sverige
Demensutbildning med handledning Sverige
Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor Sverige
Dokumentation inom äldreomsorgen för chefer och ansvariga Sverige
Enstaka distanskurser inom vård och omsorg – Stockholm Flera orter (22)
Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i äldreomsorg Sverige
Geriatrik Sverige
Geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor Sverige
Grundläggande patientsäkerhet Stockholm
Grupphandledarutbildning - demens Sverige
Gymnasiekurser för personal inom LSS och funktionsvariation Sverige
Gymnasiekurser för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Sverige
Hot och våld inom vård och omsorg Stockholm
Integration i vård och omsorg Sverige
Introduktionsutbildning Sverige
Introduktionsutbildning äldreomsorg - för ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst Distans
Kort omsorgsutbildning inom LSS – Falun Falun
Kort utbildning inom Äldreomsorg – Falun Falun
Kris och sorgstöd Sverige
Lex Sarah Sverige
NANDA - Omvårdnadsdiagnos Sverige
Nationella riktlinjer vid demenssjukdom ur ett omsorgsperspektiv Sverige
Omvårdnad vid BPSD Stockholm
Omvårdnadsdokumentation Sverige
Omvårdnadslyftet Sverige
Palliativ vård Stockholm
Parkinsons sjukdom Sverige
Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård och omsorg Stockholm
Psykiatri för sjuksköterskor Sverige
Psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet Stockholm
Reminiscensmetoden Sverige
Riksforum för Sjuksköterskor inom äldrevård 2018 Stockholm
Riksforum för Sjuksköterskor inom äldrevård 2019 Stockholm
Rikskonferens Kvalitet inom hemsjukvård och hemtjänst 2021 Flera orter (2)
Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 18-19 mars 2019 - Hållbarhet och arbetsglädje Stockholm
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sverige
Samverkan - LSS-personal, anhöriga och brukare Sverige
Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg Sverige
SBAR för sjuksköterskor Sverige
SBAR för vård- och omsorgspersonal Sverige
Sexuell hälsa och funktionsnedsättning Sverige
Sinnesstimulering för personer med demenssjukdom Sverige
Sjuksköterskan som ledare Sverige
Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 Stockholm
Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2 Sverige
Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen Sverige
Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Sverige
Specialutbildning för omvårdnadspersonal med utländsk bakgrund Stockholm
Stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning Stockholm
Sömn och omvårdnad på natten Sverige
Taktil Stimulering - introduktion Flera orter (2)
Undersköterska Lärlingsutbildning – Stockholm Flera orter (17)
Undersköterska lärlingsutbildning – Västerås Västerås
Undersköterska validering – Falun Falun
Undersköterska yrkesutbildning – Avesta Avesta
Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna Eskilstuna
Undersköterska yrkesutbildning – Falun Falun
Undersköterska yrkesutbildning – Finspång Finspång
Undersköterska yrkesutbildning – Flen Flen
Undersköterska yrkesutbildning – Gnesta Gnesta
Undersköterska yrkesutbildning – Hallstahammar Hallstahammar
Undersköterska yrkesutbildning – Håbo Håbo
Undersköterska yrkesutbildning – Katrineholm Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning – Linköping Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning – Motala Motala
Undersköterska yrkesutbildning – Nyköping Nyköping
Undersköterska yrkesutbildning – Oxelösund Oxelösund
Undersköterska yrkesutbildning – Sandviken Sandviken
Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm Flera orter (23)
Undersköterska yrkesutbildning – Västerås Västerås
Undersköterska yrkesutbildning – Växjö Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning – Åtvidaberg Åtvidaberg
Undersköterska yrkesutbildning – Älvkarleby Älvkarleby
Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar Östhammar
Undersköterska yrkesutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården – Västerås Västerås
Undersköterskans kliniska bedömning - Steg 1 Stockholm
Undersköterskans kliniska bedömning - Steg 2 Sverige
Utvecklingsprogram för sjuksköterskor Sverige
Våld vid demenssjukdom Flera orter (2)
Vård i livets slutskede i LSS-verksamhet Sverige
Vårdbiträdesutbildning – Eskilstuna Eskilstuna
Vårdbiträdesutbildning – Västerås Västerås
Vårdbiträdesutbildning – Växjö Växjö
Vårdbiträdesutbildning – Älvkarleby Älvkarleby
Vårdbiträdesutbildning – Östhammar Östhammar
Vårdbiträdesutbildning med svenska som andraspråk – Falun Falun
Vårdbiträdesutbildning SVA-grund – Västerås Västerås
Värdegrund för omsorgspersonal Sverige
Sjukgymnastik och rehabilitering
Ergonomi och förflyttningsteknik Stockholm
Nationella riktlinjer demens för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Sverige
Komvux
Förberedande utbildningar
Enstaka kurser på distans - Stockholms län (22 kommuner) Distans
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Hälsa- och friskvårdsutbildningen Eskilstuna Eskilstuna
Personlig tränare och Hälsocoach - Stockholms län (21 kommuner) Flera orter (2)
Säkerhet / Skydd / Räddning
Säkerhet / bevakning / larm
Väktarutbildning Eskilstuna Eskilstuna
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Barnskötare Elevassistent lärlingsutbildning Västerås Västerås
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning - Stockholms län (23 kommuner) Stockholm
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Eskilstuna Eskilstuna
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Falun Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Flen Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Gnesta Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Hallstahammar Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Håbo Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Katrineholm Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Linköping Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Oxelösund Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Strängnäs Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Västerås Flera orter (2)
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Växjö Växjö
Barnskötare Elevassistent yrkesutbildning Östhammar Flera orter (2)
Barnskötare lärlingsutbildning - Stockholms län (16 kommuner) Stockholm
Barnskötare med grundläggande svenska som andraspråk Falun Falun
Barnskötare Validering Boråsregionen Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Kil Flera orter (2)
Vård / Medicin
Omvårdnad / Omsorg
Undersköterska Lärlingsutbildning - Stockholms län (16 kommuner) Stockholm
Undersköterska lärlingsutbildning Uppsala Uppsala
Undersköterska lärlingsutbildning Västerås Västerås
Undersköterska yrkesutbildning - Stockholms län (21 kommuner) Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Eskilstuna Eskilstuna
Undersköterska yrkesutbildning Falun Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Flen Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Gnesta Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Hallstahammar Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Håbo Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Katrineholm Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Linköping Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Nyköping Nyköping
Undersköterska yrkesutbildning Oxelösund Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Sandviken Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Västerås Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Växjö Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning Östhammar Flera orter (2)
Undersköterska yrkesutbildning, Finspång Flera orter (2)
Vård- och omsorgsutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården Flera orter (2)
Vårdbiträde med grundläggande svenska som andraspråk, Falun Falun
Vårdbiträde yrkesutbildning Uppsala Uppsala
Vårdbiträde yrkesutbildning Växjö Flera orter (2)

Visa alla

Videoreportage

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Läs mer KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Beskrivning av Eskilstuna och boende

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om KompetensUtvecklingsInstitutet KUI
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Kategorier

Vård / Omsorg

   Omvårdnad / Omsorg

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm

Tel: 010-434 07 00
www.kui.se


Gör en intresseanmälan

För att få mer information från KompetensUtvecklingsInstitutet KUI, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön