Visa allastudier.se som: Mobil

Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI
Sammanfattning
Komvux
Eskilstuna
Klassrum
Startdatum: Se vår hemsida - Eskilstuna
Utbildning KUI

Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna

Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna

Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna läser du i klassrum vilket innebär att du några dagar per vecka har schemalagda lektioner på vårt utbildningscenter i Eskilstuna. Däremellan har du tid för egna studier, grupparbete och reflektion. I utbildningen ingår flera perioder av APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik) som du genomför på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Välkommen med din ansökan!

Kurspoäng: 1650 poäng
Längd: 82 veckor (2 veckor orienteringskurs, 80 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
Studietakt: Heltid
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Förkunskaper

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk samt grundläggande matematik.

Upplägg

50 poäng orienteringskurs
Du berättar för oss vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i upplägget.

950 poäng Grundläggande kurser
Gemensamma yrkeskurser som alla läser.

300 poäng Inriktning
Du väljer en inriktning du vill specialisera dig i, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri eller funktionsnedsättning (LSS)

350 poäng Övriga kurser
Du läser Gymnasiearbete, Psykologi 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Har du redan läst dessa kurser förkortas din utbildning.

Studieform Klassrum

Klassrumsundervisning innebär att du några dagar per vecka har schemalagda lektioner på vårt utbildningscenter. Däremellan har du tid för egna studier, grupparbete och reflektion. Dessutom är du, utöver dina lektioner, välkommen på schemalagt flexibelt klassrum där du kan få extra stöd och hjälp av lärare.

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska.

Hälso- och sjukvård

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri och socialt arbete

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård och då kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Man kan också ge stöd och service i hemmiljön och då kallas man för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

APL – abetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår flera perioder av APL – arbetsplatsförlagt lärande. Du genomför praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar din a chanser till arbete efter studierna.

Validering

Om du har yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom våra och omsorg har du möjlighet att validera din kompetens. Det innebär att vi tillsammans med dig bedömer och kartlägger vilka kurser/delar av kurser som du kan validera och i vilka kurser/delar av kurser du behöver komplettera med utbildning. Läs mer om validering ››

Diplom

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Certifieringen är en kvalitetsstämpel. Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege kan erhåll diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad. För att få diplom krävs att du, förutom dessa yrkeskurser, har läst kurserna Svenska 1/Svenska som andraspåk 1, Samhällskunskap 1a1 samt genomfört ett gymnasiearbete.

Arbetsmarknad

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På en femårsperiod bedömer arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete fortfarande är goda.

Skötare inom psykiatrisk vård
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

Vårdare och boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

Personliga assistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

Uppdaterad 7 januari 2019

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur och annat studiematerial får du betala för själv. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan komvux Eskilstuna

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på vårt utbildningscenter som ligger centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna UtbildningsCenter
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
016-15 54 30
eskilstuna@kui.se

Inspiration

Videoreportage

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola och fritidsverksamhet. Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet KUI och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Kompetensutvecklingsinstitutets Facebook

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Fabriksgatan 12
503 38 Borås


Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna från KompetensUtvecklingsInstitutet KUI, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Undersköterska yrkesutbildning – Eskilstuna

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: