Visa allastudier.se som: Mobil

Vårdbiträde yrkesutbildning Växjö

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI
Sammanfattning
Yrkesvux
Distans, Växjö
Varierande
CSN-berättigad
Utbildning KUI

Vårdbiträde yrkesutbildning Växjö

Du som arbetar eller vill arbeta inom vården men saknar formell utbildning har nu möjlighet att utbilda dig. Efter utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde. Du kan studera i klassrum eller på distans. Du kan kombinera arbete och studier.

Vårdbiträde arbetar inom vård- och omsorgsbranschen och arbetet fokuserar på det praktiska. Vårdbiträde kan arbeta inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin och funktionshinderområdet. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, stiftelser och kooperativ.

På utbildningen möts du av engagerade lärare med erfarenhet från arbetslivet. Du kan studera i klassrum eller på distans. Du kan kombinera arbete med studier. Välkommen att ansöka till Vårdbiträde yrkesutbildning Växjö.

Välj studieform


Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp på skolan några dagar i veckan. Övriga dagar studerar du på egen hand exempelvis via skolans webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan.

Distans
Du studerar på egen hand i skolans webbaserade lärplattform med möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer i kurserna genomförs på plats i skolan.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
  • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
  • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
  • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
  • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

APL - arbetsplatsförlagt lärande 

I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande (i kursen Vård- och omsorgsarbete 1). Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Arbetsmarknad

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att vårdbiträden kommer ha goda möjligheter till arbete. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. På fem års sikt bedöms vårdbiträden möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket.

Såhär arbetar skolan

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och som anpassar studierna så att de passar din livssituation.

Videoreportage

Så ansöker du

Du ansöker via kommunens webbansökan. Det är Växjö kommun som avgör om du blir beviljad en plats.

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom området? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger skolan vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och en valideringsplan skapas. 

Förkunskaper:

Godkänt betyg i svenska grund/Svenska som andraspråk grund eller motsvarande.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial.

Fortsatta studier

Efter utbildningen finns det möjlighet att bygga på med ytterligare kurser för att få kompetens att söka tjänst som undersköterska. Kontakta skolan för mer information.

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet KUI och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Vårdbiträde yrkesutbildning Växjö
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Kompetensutvecklingsinstitutets Facebook

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet KUI

Framtidsvägen 10 B
352 57 Växjö

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Vårdbiträde yrkesutbildning Växjö, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön