Visa allastudier.se som: Mobil

Medicinsk sekreterare

Yrkeshögskolan i Kristianstad
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Kristianstad
400 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Kristianstad

Medicinsk sekreterare

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av en kvalificerad yrkesinriktad utbildning vilken ger dig förutsättningar för en anställning som medicinsk sekreterare.Medicinsk sekreterare är ett yrke som har utvecklats och förändrats mycket de senaste åren. Arbetsuppgifter inom yrket är bland annat dokumentation och registrering av hälso- och sjukvård, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade uppgifter.Lägger du stor vikt vid noggrannhet, har ett språkintresse, tycker om att arbeta med administration och är serviceinriktad är detta en utbildning som passar dig.Utbildningen genomförs i nära samarbete med hälso- och sjukvården. Lärande i arbete (LIA) 20 veckor ingår i utbildningen och ger en chans att prova dina kunskaper och öka förståelsen för det mångfacetterade yrket på en vårdenhet.Utbildningen ger den studerande kunskaper om:- Administration och juridik i vården - Administrativt verksamhetsstöd - Anatomi och sjukdomslära - Ekonomi och statistik - Engelskt yrkesspråk - Examensarbete - IT-digital kommunikation och informatik- Klassificering - Organisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö- Medicinsk terminologi - Etik och kulturmöte- Kommunikativ svenska - Vårddokumentation

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Engelska 6, 100p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Kristianstad