Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Stockholm
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Stockholm

Arkitektutbildning

JOBBET OCH FRAMTIDENSom arkitekt kommer du att arbeta med utveckling av framtidens samhälle i vid mening. Du kommer att använda konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap. Du kan arbeta inom den offentliga sektorn och på arkitektkontor i olika projektkonstellationer, eller starta eget. Arbetsmarknaden för arkitekter blir allt mer internationell.UTBILDNINGENDet centrala ämnet är arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i integrerade studier som sker i projektform. Utöver det läser du bland annat kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. De tre första åren är lika för alla. Det fjärde och femte året sker projektundervisningen i en serie valbara studior. Ut­ över projektundervisningen i studior läser du kurser i arkitekturteknik och arkitekturens teori och historia. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Utbildningen styrs av ett särskilt EU­direktiv vilket innebär att en svensk examen ger dig rätt att arbeta som arkitekt även i länder där yrket är reglerat. Det finns goda möjligheter att göra delar av utbildningen utomlands.ARKITEKTPROVETEn stor del av platserna på arkitektutbildningen tillsätts via ett speciellt antagningsprov. Provets första del, hemuppgiften, ska göras redan innan du söker. Det är viktigt att du själv skaffar dig aktuell information om hur du ska göra. Aktuell information om Arkitektprovet hittar du på www.arkitektprovet.nuARKITEKTUTBILDNINGENS STRUKTURArkitektutbildningen är organiserad i en treårig basutbildning och en avancerad nivå som omfattar två fördjupningsår. Det är möjligt att avlägga kandidatexamen (”Bachelor”) efter basutbildningens slut, men detta är inte något krav för att få fortsätta på den högre nivån. Under det fjärde läsåret har du också möjlighet att studera ett år utomlands, cirka hälften av studenterna brukar utnyttja den möjligheten. Utbildningen består både av projektbaserad undervisning och stödjande kurser i Arkitekturteknik, Arkitekturens teori och historia, konst och kommunikation. Förmågan att formulera problem, analysera, värdera, sammanfatta, väga, syntetisera, skissa och finna flera lösningar är centrala moment.

Förkunskaper

Särskild behörighet: Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1b2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

Examen & Intyg

Arkitektexamen

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...


Läs mer om KTH - Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Recensioner

Det finns inga recensioner för Arkitektutbildning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: