Visa allastudier.se som: Mobil

Artificiell intelligens och hållbar utveckling

KTH - Kungliga Tekniska högskolan
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
4 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2022 - Distans

Artificiell intelligens och hållbar utveckling

Artificiell intelligens förväntas medföra stora transformativa förändringar inom samhällets allasektorer. Denna förändring innebär stora möjligheter i arbetet mot ett mer hållbart samhälle,men den nya teknologin kommer också med risker och problem. Sverige har som uttaladpolitisk ambition att vara världsledande inom AI samtidigt som man också har som ambitionatt vara ledande inom klimatomställningen. Är dessa mål förenliga? Vilka faktorer inom AIkommer att bidra till en hållbar utveckling och vilka riskerar att bidra till minskad hållbarhet,miljömässigt, socialt och ekonomiskt?I den här kursen studerar vi AI ur ett hållbarhetsperspektiv och fördjupar oss i hur den nyatekniken både kan främja hållbarhet och minska den, beroende på hur den används. Vi läserom de problem som funnits kring AI hittills, såsom bias i dataset, övervakning,ägarkoncentration kring verktyg och modeller, men också om hur den nya teknikenmöjliggjort förbättringar ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi diskuterar detframväxande fältet smart farming där AI används för att optimera odling och ser även hurden nya tekniken kan förbättra naturvård i utsatta områden. Bakgrunden till att studera AI urett hållbarhetsperspektiv i den här kursen utgörs av FNs hållbarhetsmål för agenda 2030,liksom det internationella samfundets åtagande att snabbt minska utsläppen av växthusgaserunder de närmaste årtiondet. Vi studerar också arbetet med att reglera och skapa policy försäker AI-användning, inte minst inom EU.

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...


Läs mer om KTH - Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolanRecensioner

Det finns inga recensioner för Artificiell intelligens och hållbar utveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön