Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Stockholm

Genus och teknik

Denna kurs ?r en social, kulturell, filosofisk och historisk unders?kning av genus och teknik. Med utg?ngspunkt i antagandet att varken design eller anv?ndning av teknik ?r n?got genusneutralt utforskar kursen samkonstruktioner av genus och teknik i s?v?l kritisk teori som teknologiska praktiker. Med hj?lp av feministiska teknik- och vetenskapsstudier (STS) samt feministisk medieforskning tillhandah?ller kursen kritiska perspektiv p? kopplingar mellan genus och teknik. Kursen avser ocks? ge f?rst?else f?r hur teknik och genus samspelat genom historien exempelvis inom omr?den som arbetsorganisation och teknikintroduktion. Kursen syftar inte endast till att analysera teknik, utan ?ven att bidra med en kritisk genusmedvetenhet f?r s?tt att t?nka och utveckla ny teknik. Kursen arbetar dels med att utveckla analyser av teknik och dels med att utforska vad dessa analyser kan g?ra f?r skillnad f?r teknikutvecklingen. Examinationen best?r av aktivt deltagande i seminarier, korta reflektionstexter, och en avslutande akademisk uppsats. En del av detta arbete ?r kopplat till s?tt att t?nka, modellera eller skissa teknik och teknikutveckling p? annorlunda s?tt, f?r att synligg?ra designimplikationer ur ett genuskritiskt perspektiv.

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet med 18 000 studenter på fem olika campus. KTH är rankat som ett av de ledande tekniska universiteten i Europa och samarbetar med 250 universitet i världen. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område...


Läs mer om KTH - Kungliga Tekniska högskolan och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

KTH - Kungliga Tekniska högskolan


Recensioner

Det finns inga recensioner för Genus och teknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön