Etik och människans livsvillkor

Lärgården
Sammanfattning
Komvux
Stockholm
Klassrum
Startdatum: Löpande - Stockholm

Etik och människans livsvillkor

– Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
- Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
- Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
- Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
- Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
- Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
- Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Kursen ges på följande sätt:
- i klassrum på dagtid, 4 dagar/vecka
- på distans med slutprov hos Lärgården
- på distans med en obligatorisk lektion i veckan på Lärgården

Lärgården

Lärgårdens verksamhet kännetecknas av en humanistisk syn på människan. Vi vet att alla som söker till oss har olika behov och förutsättningar. För oss handlar utbildning om att ta vara på Din nyfikenhet och hjälpa Dig att hitta ett eget sätt...


Läs mer om Lärgården och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lärgården

Recensioner

Det finns inga recensioner för Etik och människans livsvillkor

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön