Psykiatri 2

Lärgården
Sammanfattning
Komvux
Distans
Distans
Startdatum: Löpande - Distans

Psykiatri 2

– Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.
- Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
- Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi samt ESL, ett självständigt liv.
- Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
- Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
- Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.
- Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
- Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika ansvarsområden. Revirtänkande.
- Intresse- och anhörigföreningar samt deras möjlighet till påverkan på vården och omsorgen. Stödverksamhet till barn med föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik samt utbildning om psykiska funktionsnedsättningar. Delaktighet för patienter, brukare och närstående i vård- och omsorgs- samt omvårdnadsarbete.

Kursen ges på följande sätt:
- i klassrum på dagtid, 4 dagar/vecka
- på distans med slutprov hos Lärgården

Lärgården

Lärgårdens verksamhet kännetecknas av en humanistisk syn på människan. Vi vet att alla som söker till oss har olika behov och förutsättningar. För oss handlar utbildning om att ta vara på Din nyfikenhet och hjälpa Dig att hitta ett eget sätt...


Läs mer om Lärgården och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

LärgårdenRecensioner

Det finns inga recensioner för Psykiatri 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön