Visa allastudier.se som: Mobil

Att leda lärprocesser

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Linköping
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Linköping

Att leda lärprocesser

Kursen vänder sig till Dig som är intresserad av ledarskapet och lärprocessens dynamik och vad det kan innebära att leda en lärprocess, oavsett yrkesområde. I kursen behandlas synen på kunskap och lärande ur olika pedagogiska perspektiv. Kursen syftar till att skapa både en överblick och en insikt i olika aspekter av att leda lärprocesser. Det vi läser i teorin arbetar vi även med praktiskt genom att prova på olika arbets- och undervisningsformer och genom att koppla an litteraturens innehåll till våra egna arbetskontexter. Kursen ges på halvfart och är upplagd kring fem heldagsträffar utspridda under terminen, samt arbete med övningar genom vår digitala lärplatform Lisam mellan träffarna. Dynamiska arbetsformer såsom grupparbeten och rollspel, samt diskussioner utifrån deltagarnas egna arbetskontexter kopplat till de teorier som behandlas i kurslitteraturen kommer att prägla kursens innehåll och form. Kursupplägget förutsätter aktivt deltagande av alla kursdeltagare på träffarna, samt litteraturläsning och arbete med övningar inför kursträffarna.Observera att vi har distansupprop på kursen, där du förväntas kort presentera dig själv och varför du går kursen på vår digitala lärplattform Lisam vid kursstart, för att behålla din plats på kursen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Linköpings universitet

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön