Visa allastudier.se som: Mobil

Handledning inom förskole- och lärarutbildning

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Handledning inom förskole- och lärarutbildning

I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Praktiknära handledningsstrategier utgör också en del av kursinnehållet. Dessa teorier och strategier används för att förstå och hantera olika handledningssituationer. Kursen belyser och synliggör förskollärares och lärares eget yrkeskunnande i syfte att problematisera detta i kommande handledningssituationer.Handledarens formella bedömningsuppdrag diskuteras utifrån formuleringar i gällande centrala och lokala direktiv. Detta knyts sedan till vad den delen av handledningsuppdraget innebär i praktiken. Olika etiska aspekter och förhållningssätt diskuteras och analyseras för att förstå de utmaningar som handledning innebär.Kursen har två obligatoriska träffar men erbjuder även möjlighetenatt delta vid tre ytterligare närvarotillfällen. Utöver de två obligatoriska träffarna erbjudstvåparallella spår, där det ena spåret innebär enmöjlighet att se föreläsningar och ta del av seminarier och uppgifter via en digital lärplattform och det andra spåret innebär ytterligare ett antal campusförlagda tillfällen under sen eftermiddagstid kl. 15-18.

Förkunskaper

Förskollärarexamen, lärarexamen , examen avsedd för fritidshemmet, yrkeslärarexamen eller folkhögskollärarexamen.

Linköpings universitet

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitetJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön