Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Handledning inom förskole- och lärarutbildning

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Handledning inom förskole- och lärarutbildning

I kursen behandlas teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen. Praktiknära handledningsstrategier utgör också en del av kursinnehållet. Dessa teorier och strategier används för att förstå och hantera olika handledningssituationer. Kursen belyser och synliggör förskollärares och lärares eget yrkeskunnande i syfte att problematisera detta i kommande handledningssituationer. Handledarens formella bedömningsuppdrag diskuteras utifrån formuleringar i gällande centrala och lokala direktiv. Detta knyts sedan till vad den delen av handledningsuppdraget innebär i praktiken. Olika etiska aspekter och förhållningssätt diskuteras och analyseras för att förstå de utmaningar som handledning innebär. Kursen ges online och innefattar totalt fem träffar fördelade på två terminer. Förutom tillfällena erbjuds studenten föreläsningar och uppgifter som förberedelse eller efterarbete. Mellan tillfällena erbjuds lärarstöd, samtal med medstudenter och lärare, om frågor som rör kursens innehåll. Arbetet sker via LiU:s digitala lärplattform, Lisam. Kursen genomförs via Zoom. Träffarna är i huvudsak förlagda till torsdagar kl. 15-18. Kursen examineras genom skriftliga inlämningar och en praktisk tillämpningsuppgift.

Förkunskaper

Förskollärarexamen, lärarexamen, examen avsedd för fritidshemmet, yrkeslärarexamen eller folkhögskollärarexamen.

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Handledning inom förskole- och lärarutbildning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön