Visa allastudier.se som: Mobil

Historia 1, grundkurs

Linköpings universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Linköping
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Linköping

Historia 1, grundkurs

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.I denna grundkurs inom historia får du breda historiska grundkunskaper, från forntid till nutid.Historia 1 inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Betoningen ligger sedan på historien från de tidiga kulturerna i medelhavsområdet, via medeltid och tidigmodern tid fram till vår tids moderna samhälle. Även om kursen behandlar hela världens historia ägnas särskild uppmärksamhet åt Europa och Sverige.Kursen vänder sig till dig som är intresserad av historia och av din omvärld. Vi tror också att du tycker om att reflektera och skaffa dig nya kunskaper, även om du kanske är ny i universitetsvärlden. Den här kursen passar också dig som redan är ute i yrkeslivet och som vill fördjupa dina kunskaper.Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet på grundnivåsamtsärskild behörighetSamhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) och Historia 1b/(1a1 och 1a2)ellerSamhällskunskap A och Historia AOmrådesbehörighet A1/1

Linköpings universitet

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön