Systemsäkerhet

Linköpings universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
6 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Systemsäkerhet

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar med utveckling av produkter/system och vill få en bättre förståelse för hur man kan hantera systemsäkerhetsrelaterade frågor i utvecklingsarbetet. Du har en ingenjörsbakgrund på kandidatnivå eller likvärdig teknisk kompetens. Kursen tar upp de grundläggande begreppen inom system- och produktsäkerhetsområdet och hur de relaterar till varandra. Utifrån den grundläggande förståelsen beskrivs sedan en process att kunna hantera säkerhetsrelaterade frågor i utvecklingsarbetet samt olika metoder och verktyg som är centrala för arbetet, så som reliability block diagram, felträdsanalys och händelseträdsanalys. En annan bärande del i kursen är lagstiftningen vad gäller produktsäkerhet och hur den hanteras in i arbetet med produkt-/systemsäkerhet. Efter kursen kan du hantera olika verktyg och metoder för att identifiera, analysera och bedöma olika typer av risker i ett system, samt ha en grundläggande förståelse av den europeiska lagstiftningen vad gäller produktsäkerhet och vad t.ex. direktiv, standarder och CE-märkning innebär. Merparten av kursen kommer att kunna följas på distans. Föreläsningarna ligger upplagda digitalt, vilka du kan ta del av när du själv har tid. Kursen innehåller 2-3 schemabundna tillfällen per vecka som kommer främst att ägnas åt att exemplifiera de olika områdena och att diskutera innehållet i olika typer av gruppövningar. Dessa kommer att köras i hybridmod så att man antingen kan delta på plats eller via länk. Det enda obligatoriska momentet som sker på campus är salstentamen. Utöver den lektionsbundna undervisningen så kommer två minder projektuppgifter att genomföras inom kursens olika områden. Dessa genomförs främst i grupp men kan även genomföras enskilt.

Förkunskaper

180 hp godkända varav 20 hp matematik samt 90 hp teknik. Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet för studier på grundnivå.

Linköpings universitet

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets ambition är...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linköpings universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Systemsäkerhet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön