Visa allastudier.se som: Mobil

AI och Yrkeskunnande

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans

AI och Yrkeskunnande

I distanskursen AI och Yrkeskunnande vill vi ge dig helhetssyn på digitaliseringsarbetet som gör dig bättre rustad att använda och förstå AI-baserade system och se var gränserna för dess lämplighet går. Den vänder sig till deltagare med yrkeserfarenhet från olika roller i samhället och genomförs som en distansutbildning på halvfart under en termin. BakgrundArtificiell Intelligens (AI) är en teknik som används för att simulera mänskligt beteende. Den används i allt fler tillämpningar och berör redan idag många yrkesområden inom privat och offentlig verksamhet med ambitionen att höja kvalitet och effektivitet. Men AI-utvecklingen kommer också att generera nya utmaningar genom de utvecklings- och omställningsprocesser som blir nödvändiga. Några sådana aspekter är Ledarskap och omställningsförmåga i företag, offentliga verksamheter och policysystem Jobbdynamik på grund av förändringar av arbetsuppgifter Utmaningar med etik och tillit Risk för tillämpning av omogna AI-lösningar baserade på felaktiga data och algoritmer SäkerhetsriskerSäkerställande av ansvarsförmåga och vidareutveckling av yrkeskunskap hos individer och organisationerFör att de moderna verktygen ska ge önskad effekt behöver de vara i harmoni med människans yrkeskunnande. Det betyder att vi som människor måste förstå hur våra verktyg fungerar och varför de ger de resultat som de ger. Ett sådant exempel är AI-baserade system för cancerdiagnostik. Vad gör en läkare när systemet visar en sak och den egna känslan säger en annan? I det läget behöver han dels förstå vad som ligger bakom systemets förslag och dels förstå sitt eget yrkeskunnande för att kunna göra riktiga bedömningar. AI kommer under de närmaste åren framförallt att användas som förstärkning av människans kvalificerade bedömningar, snarare än ersättande. Därigenom ökar kvaliteten och effektiviteten i olika arbetsuppgifter och möjliggör att vi kan fokusera mer på arbetsuppgifter som innehåller komplex problemlösande och innovationer. Tekniken stödjer och förstärker vår kompetens och förmåga. Exempel på den här typen av applikationer är styrning av bilar och flygplan men också besluts- och prioriteringsunderlag.Förmåga till förändring av verksamheter kommer att bli viktigare. Utvecklingen av yrkeskunskapen är en central del i denna utveckling. Kursen AI och YrkeskunnandeKursen ger dig en bättre förutsättning att verka i en miljö där AI och digitalisering får en ökande betydelse. Den riktar sig till yrkesverksamma i hela samhället, både privat och offentligt.Kursen behandlar frågor som:Vad är den grundläggande förmågan i AI-system. Styrkor, svagheter och möjligheter.Vilka områden av yrkes/professionskunskapen är unika, kritiska och nödvändiga för att stärka och utveckla verksamheten.Hur samverkar AI-system och yrkesmänniskor för att verksamheten skall vidareutvecklas genom ökad förmåga till agerande i komplexa och oväntade frågeställningar.Genom att binda samman de här aspekterna får du en helhetssyn på din egen yrkeskunskap och digitaliseringsarbetet vilket gör dig som professionell yrkesmänniska bättre rustad att använda AI-baserade system och se var gränserna för dess lämplighet går. Det ger också en kunskapsplattform att stå på vid utveckling och införande av sådana system.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

Linnéuniversitetet Facebook

Linnéuniversitetet

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser inom en rad olika områden. Att studera är mer än att bara utbilda...


Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om AI och Yrkeskunnande
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet

Pedalstråket 11
392 31 Kalmar


Recensioner

Det finns inga recensioner för AI och Yrkeskunnande

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen AI och Yrkeskunnande från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: