Visa allastudier.se som: Mobil

Arbetsrättslig grundkurs

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Kalmar
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Kalmar
Sista ansökan: 2019-10-14

Arbetsrättslig grundkurs

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den inleds med en genomgång av grundläggande regler om avtals ingående och upphörande och en kort framställning om arbetsrättens placering i det juridiska regelsystemet. Därefter ges en kort historisk bakgrund till den svenska arbetsrätten, varvid den arbetsrättsliga regleringens särdrag, bland annat kollektivavtalet och dess rättsverkningar behandlas. Arbetsrättens centrala regelkomplex med anställningsskydd och medbestämmande belyses mot bakgrund av såväl den privata som den offentliga sektorn.I kursen belyses även reglerna om facklig representation och semester jämte övrig ledighetslagstiftning samt förbuden mot diskriminering. Även arbetsmiljölagstiftningen behandlas översiktligt. Regler på området med EU-rättsligt ursprung berörs fortlöpande under kursen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet