Visa allastudier.se som: Mobil

Engelska, allmän kurs, fortsättningskurs

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Växjö
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Växjö
Sista ansökan: 2019-10-14

Engelska, allmän kurs, fortsättningskurs

Andra terminens studier i engelska fördjupar studierna i språkvetenskap och litteraturvetenskap. Språkfärdighet tränas i form av författandet av en längre uppsats och muntliga presentationer. Under kursen fördjupas träningen av färdigheter som självständigt arbete, kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, tidsplanering och analytiska färdigheter.

Förkunskaper

Engelska 1-30 högskolepoäng

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet