Visa allastudier.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Oskarshamn
240 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Oskarshamn
Sista ansökan: 2020-04-14

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhetsintegrerad profil

En bra lärare vägleder och stimulerar elever. I grundskolans årskurs 4-6 blir lärarens uppgift att utveckla elevers nyfikenhet och vetgirighet för fortsatt lärande. I samspel mellan högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar av utbildningen lär du dig skapa miljöer som inspirerar till lärande i svenska, matematik och engelska. I profilen ingår också kursen som ger dig kompetens att undervisa i naturorienterande ämnen och teknik. Den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom utbildningen. Moment som styrdokument, specialpedagogik, konflikthantering, bedömning och betygssättning samt forskningsmetodik utgör ett centralt innehåll i denna del. Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och finns tillsammans med forskningsmetodiska moment genomgående i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga arbetena som ingår. Den verksamhetsintegrerade profilen vid Linnéuniversitetet, campus Kalmar, innebär att du som student tillbringar dubbelt så mycket tid i skolvardagen. Utöver de tjugo veckor av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som normalt ingår i utbildningen knyts du varje läsår till ett lärararbetslag och vistas kontinuerligt tillsammans med lärare och elever på utvalda fritidshem på övningsskolor. Du involveras i arbetslagets arbete och får möjlighet att öva, pröva och fundera i nära kontakt med ditt framtida yrke. Denna erfarenhet under utbildningen ger dig en möjlighet att känna dig extra förberedd när du sen själv är klar att möta dina första elever efter examen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Linnéuniversitetet Facebook

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet - En plats för kunskap, idéer och utveckling

Linnéuniversitetet bildades 2010 då Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs samman. Det är ett nyfiket och ungt universitet som har 32 000 studenter, 150 utbildningsprogram och cirka 2500 fristående kurser.  Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet som vill visa...


Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Linnéuniversitetet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön