Visa allastudier.se som: Mobil

Uthållig energiförsörjning

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Växjö
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Växjö

Uthållig energiförsörjning

Ett långsiktigt uthålligt energisystem bygger på ett effektivt utnyttjande av många olika primära energikällor och på distribution av energi i många olika former. Elektricitet, raffinerade bränslen, fjärrvärme och fjärrkyla har alla en plats att fylla, liksom även obearbetade bränslen som hygges- och hushållsavfall eller ved och lågförädlade bränslen som träpellets. Likaså kommer en uthållig energiförsörjning att bygga på en mångfald av olika tekniker: solvärmepaneler, solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk. Våg- och tidvattenkraft kommer likaväl som bioraffinaderier, geotermisk energi och värmepumpar att ha en väsentlig betydelse. I den här kursen introduceras kort och översiktligt de olika tekniker som idag står till buds för att producera olika kommersiella energibärare. Även kärnkraft ingår i kursen, även om det inte är en långsiktigt uthållig teknik eftersom bränsleresurserna är begränsade. Kursen ges i två parallella versioner:I distansversionen kvartsfart under hela terminen, enbart på engelska behandlas även bioenergi i ett avsnitt, men i gengäld ingår inte laborationer som ett obligatoriskt moment.I Campusversionen av kursen halvfart under terminens senare del, vilken även ingår i ingenjörsprogrammet Energi- och Miljö behandlas inte bioenergi. Orsaken är att de studenter som följer programmet har så många andra kurser om detta för Sverige så viktiga energislag. Istället ingår obligatoriska laborationer.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik C. (Områdesbehörighet 8 med undantag för Matematik D).

Linnéuniversitetet Facebook

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet - En plats för kunskap, idéer och utveckling

Linnéuniversitetet bildades 2010 då Högskolan i Kalmar och Växjö universitet slogs samman. Det är ett nyfiket och ungt universitet som har 32 000 studenter, 150 utbildningsprogram och cirka 2500 fristående kurser.  Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet som vill visa...


Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Uthållig energiförsörjning
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Uthållig energiförsörjning från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Uthållig energiförsörjning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: