Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör

Luleå tekniska universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Luleå
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Luleå
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör

I examensarbetet ska du öva, utveckla och visa dina färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade produktionsrelaterade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör i Teknisk design

Förkunskaper

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.

Hitta till utbildaren

Luleå tekniska universitet