Biologi: Tillämpad ekotoxikologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Biologi: Tillämpad ekotoxikologi

BIOR52

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och beskriver hur man tillämpar de ekotoxikologiska teorierna som inhämtats på kursern BIOR41, Ekotoxikologi i yrkes- och forskningsverksamhet. Övergripande mål är att förstå och identifiera ekotoxikologins roll i samhället och att träna på att använda sina ekotoxikologiska kunskaper för att lösa samhällsproblem orsakade av kemikalieanvändning. Kursen består av föreläsningar, gruppseminarier, studiebesök och två större projekt.

Vi besöker kemikalieindustrier, konsultbyråer, avfallsanläggningar, saneringsföretag och myndigheter för att få en bred bild av var ekotoxikologer behövs. Projekt

Två stora projekt löper under hela kursen. Det ena är ett vetenskapligt projekt där studenterna själva väljer problemområde, ställer upp hypoteser, designar försöksuppställning/provtagningsstrategi för att testa hypoteserna och genomför provtagning och analys. Projektet redovisas skriftligen och med poster. Det andra projektet är ett tillämpat uppdrag. Vi får förslag/uppdrag från företag och myndigheter (konsult-, industri-, och tillverkningsföretag, kommuner, länsstyrelser, kemikalieinspektionen, SNF, kustbevakningen, åklagarmyndigheten) på aktuella problemområden som behöver belysas/utredas. Studenterna utreder dessa problemområden och avlägger en skriftlig rapport till uppdragsgivarna.

https://www.biologyeducation.lu.se/education/courses/advanced-level-courses/applied-ecotoxicology-bior52

Förkunskaper

105 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi 15 hp, kemi 15 hp samt BIOR41 Ekotoxikologi 15 hp eller KEMB06 Analytisk kemi 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biologi: Tillämpad ekotoxikologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön