Visa allastudier.se som: Mobil

Biomedicin: Biomedicinsk profession

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Lund

Biomedicin: Biomedicinsk profession

Kursens syfte är att förbereda studenten för forsknings- och utvecklingsarbete, dels för att inom ramen för masterprogrammet genomföra ett examensarbete, dels för framtida yrkesverksamhet inom såväl akademi som läkemedels- och övrig biomedicinsk industri. Kursinnehållet motsvarar det obligatoriska kurspaketet för forskarstuderande antagna vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Följande utbildningsmoment ingår i kursen:

 • forskningsetiska regler och principer, svensk etikprövningslag, etiska överväganden vid forskning och immateriella rättigheter
 • regelverk avseende genmodifierade mikroorganismer (GMM) samt orientering i Good Laboratory Practice (GLP)
 • forskning inom Life Science-industrin (seminarieserie med deltagande av företagsföreträdare)
 • projektplan (teori och praktik)
 • strukturerad informationssökning i databaser, bibliometri
 • muntlig forskningspresentation, inklusive orientering i kognitions- och
 • beteendevetenskaplig teori, och med fokus på bl.a. icke-verbala kommunikationsmönster i presentationssituationer, stressreaktioner och röstbehandling
 • vetenskapligt skrivande (forskningsansökan) inkl. populärvetenskaplig sammanfattning
 • utvärdering av forskningsresultat, peer review och konstruktiv kritik
 • publiceringsmetodik inklusive grafiska redskap
 • biostatistiska metoder inkl. statistisk beskrivning (medelvärden, standardavvikelse,
 • normalfördelning, konfidensintervall, referensintervall), statistisk analys (signifikans, styrka, hypotesprövning, p-värden, transformering, parametriska och icke-parametriska test, parade och icke-parade tester, korrelation, regression, Anova), kliniskt informationsvärde (sensitivitet och specificitet, roc-kurvor, prediktiva värden). En introduktion ges till epidemiologisk forskning och SPSS.
 • grundläggande bioinformatik (databaser, sekvens-alignment, att hitta sekvenser, sekvensanalys, proteinstruktur)
 • att handleda på ett laboratorium  

Förkunskaper

Minst 60 hp inom masterprogrammet i biomedicin.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Biomedicin: Biomedicinsk profession

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: