Visa allastudier.se som: Mobil

Biomedicin: Molekylär medicin

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Lund

Biomedicin: Molekylär medicin

Det övergripande syftet med kursen är att ge en bred kunskapsbas inom molekylärmedicinsk forskning samt att utveckla generiska färdigheter såsom att muntligt och skriftligt kommunicera, diskutera och kritiskt granska vetenskapliga publikationer och forskningsprogram. Kursen består av ämnesspecifika veckor, litteraturstudier, grupparbeten, muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i form av en kursportfolio. De specifika ämnesområdena har valts ut för att exemplifiera ett brett spektrum av molekylärbiologiska metoder, biomedicinska studier och sjukdomar. Kursen skall ge en ökad förståelse för molekylära sjukdomsmekanismer och utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska metoder behandlas. Etiska och samhälliga konsekvenser av biomedicinska resultat diskuteras också.

Kurslitteraturen domineras av vetenskapliga artiklar och studenterna tränas således att tillgodogöra sig information samt kritiskt granska publicerade data. Genom muntliga presentationer tränas presentationsteknik och förmåga att sammanfatta och förmedla tillägnad kunskap. I grupparbeten tränas förmågan att tolka, diskutera och utvärdera biomedicinska frågeställningar, hypoteser och resultat.

I kursen ingår skrivandet av två forskningsprogram, där studenterna skall lära sig grunderna för forskningsfinasieringsystem nationellt och internationellt, följa instruktioner i utformande av forskningsprogram, träna sin kreativa, analytiska och kommunikativa förmåga och få praktisk erfarenhet av peer-review genom kamratgranskning.

Kursen är från och med höstterminen 2017 obligatorisk i det biomedicinska kandidatprogrammet och ingår i dess termin 5.

Förkunskaper

Grundläggande samt två års studier på kandidatprogram i biomedicin eller 90 hp högskolestudier omfattande minst 15 hp biokemi, 30 hp cellbiologi, 15 hp fysiologi, och 15 hp patobiologi/farmakologi.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Biomedicin: Molekylär medicin

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön