Visa allastudier.se som: Mobil

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

Lunds universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Lund
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund

Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

Utbildningen i medicin och teknik vid LTH är unik i Sverige och är till för dig som är tvärvetenskapligt intresserad och som vill lägga grunden till framtidens hälsa. Här ger vi dig de kunskaper som efterfrågas inom såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård. Programmet är utvecklat i samarbete med industrin och betonar därför design och innovation med patientsäkerhet som viktigt krav. Flera kurser ges på sjukhuset för att du ska få nyttiga insikter i hur medicintekniska produkter används i vården.

Programmet bygger på ett samspel mellan naturvetenskap, medicin och teknik. Utbildningen är tvärvetenskaplig i grunden och innefattar därför inte bara ett flertal kurser med teknisk inriktning utan även kurser på universitetets fakulteter för medicin och naturvetenskap.

Redan från första dagen läser du kurser som kombinerar ingenjörskunskap med grundläggande förståelse för medicinska problemställningar. Många av kurserna är speciellt utvecklade för detta program, och bygger på den unika kompetens som finns på LTH där ett flertal internationellt framgångsrika forskningsgrupper är verksamma inom området medicinsk teknik.

Som civilingenjör i medicin och teknik får du kunskap som är central för produktutveckling och testning, vare sig arbetet utförs på ett startup-företag eller ett väletablerat storföretag. Du är väl lämpad för arbete på sjukhus, t.ex. där ett övergripande ansvar för framtidens medicintekniska utrustning krävs.

Programmet motsvaras internationellt av utbildningar inom området biomedical engineering, som finns vid alla större universitet i världen. Möjligheterna till utlandsstudier eller yrkeskarriär utomlands är mycket goda eftersom biomedical engineering idag är en väletablerad disciplin runt om i världen. Det internationella perspektivet understöds av det faktum att ett stort antal kurser ges på engelska.

Upplägg och innehåll

De tre första åren ger breda, grundläggande kunskaper där medicin och teknik kombineras med kunskaper inom biovetenskap, fysik, kemi och matematik. Tillsammans etablerar kurserna det gränsöverskridande systemtänkande som alla civilingenjörer i Medicin och teknik behöver. Inför år 4 väljer du en specialisering som, kompletterad med ett flertal valfria kurser, fördjupar dina kunskaper och skapar just din specifika yrkesprofil.

Du kanske vill utveckla mobila metoder för bättre hälsa och livskvalitet eller analysera kemiska signaler i kroppen som tidigt kan varna för allvarlig sjukdom. Kanske drömmer du om att utveckla avancerade tekniska lösningar som ger allvarligt sjuka människor en ny chans.

Utbildningen har tonvikt på projektarbete och LTH har fantastiska förutsättningar att genomföra både vårdnära kurser och projekt på sjukhuset. Etiska frågor rörande medicintekniska produkter och processer återkommer i olika sammanhang genom hela utbildningen.

Framtiden

Efter examen kommer din kompetens vara mycket efterfrågad. Sverige har en internationellt framträdande position inom medicinsk teknik tack vare svenska innovationer. Som civilingenjör i medicin och teknik har du med dig ett tvärvetenskapligt synsätt som gör dig speciellt attraktiv på arbetsmarknaden.

Vare sig du jobbar på ett nystartat innovationsföretag eller ett etablerat storföretag kan du arbeta med exempelvis produktframtagning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Du kan även arbeta inom sjukhussektorn som exempelvis sjukhusingenjör, ansvara för medicinteknisk utrustning och digitala system där aspekter som inköp, användning och underhåll ingår.

En annan möjlighet är att gå vidare till en forskarutbildning. Då utbildningen är internationellt väletablerad under benämningen biomedical engineering kan forskning bedrivas vid ett utländskt universitet likaväl som vid ett svenskt.

http://www.medicinochteknik.lth.se

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön