Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia

Kursen ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i världen sedan jordbrukets införande och fram till idag. Vi introducerar, diskuterar och jämför samhällsekonomier och analyserar deras funktionssätt och förändringsprocesser.

Kursen ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i världen och lyfter särskilt fram betydelsen av befolkningsförändringar, teknologisk och institutionell utveckling för att förklara ekonomiers långsiktiga utvecklingsmönster.

Återkommande teman är vidare geografiska, ekologiska och klimatmässiga förutsättningar, energianvändning, arbetsdelning mellan land och stad, genusrelationer, handelsutbyte, ekonomiska kriser, levnadsstandard, samhällens sociala strukturer, och socio-ekonomisk ojämlikhet.

Centrala diskussioner för kursen handlar om industrialismens uppkomst, spridning och omvandling i olika delar av världen.

Kursen består av två kronologiskt avgränsade delkurser:

  1. Ekonomisk-historisk översikt fram till 1850. Denna delkurs inleds med den s k neolitiska revolutionen, övergången från jakt- och samlande till bofast jordbruk, och de första staternas uppkomst och karaktär. Därefter går vi igenom den ekonomiska och sociala utvecklingen i olika delar av världen och hur olika ekonomier gradvis börjar integreras, samtidigt som skillnaderna i välstånd mellan länder förstärks. Detta blir särskilt tydligt i samband med den första industriella revolutionen i Storbritannien. Vi diskuterar hur olika staters organisation hänger ihop med de ekologiska och ekonomiska förutsättningarna, och i sig också påverkar den ekonomiska utvecklingen. Vi diskuterar också hur internationella relationer mellan stater, såsom genom kolonialismen, påverkar den ekonomiska utvecklingen i olika delar av världen.
     
  2. Ekonomisk-historisk översikt från 1850 till nutid. Efter ca 1850 intensifieras industrialismens omvandling av världen då industriell produktion växer fram i allt fler delar av världen, och produktionen intensifieras. Vi diskuterar här förutsättningar för och drag av den här utvecklingen såsom energiåtgången, kunskapens förändrade roll i produktionen, urbanisering, och samhällsstrukturens omvandling. Vi diskuterar världens ekonomiers fördjupade integration genom ökad rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital, och tar också fasta på uppdelningen av världen i kolonialmakter och kolonier (imperialismen). Viktiga ämnen i delkursen är 1900-talets tillväxtfaser och ekonomiska kriser, välfärdsstaternas uppkomst, den ekonomiska politiken, och hur tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts geografiskt över tid.

https://www.ekh.lu.se/kurser/ekha24

Förkunskaper

Grundläggande behörighet 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön