Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs

Välkommen till författarskolan! Kursen FLGA02 är en fortsättningskurs, och den andra terminen, inom den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet.

Litterär gestaltning

Kursen FLGA02 utgör en fortsättning på det förlopp som påbörjats under första terminen (FLGA01). I kursen ingår orientering i olika typer av litterär text, exempelvis genom genre, stil och form, med både skrivande och läsande perspektiv. Därtill förs samtal om litterära verk, villkor i den litterära kommunikationen och inom den egna konstnärliga praktiken. Det egna skrivandet finns med under samtliga delkurser med metoder som respons, grupphandledning och egen reflektion. Den avslutande delkurs 3 fokuserar på konstnärliga processer och avslutas med en gruppgemensam produktion som presenteras inför kursdeltagarna.

Individuellt skrivande

Målet för det egna skönlitterära skrivandet är att studenten fördjupar sin förståelse för skrivprocessen och kan motivera och värdera egna val beträffande genre, stil och form samt reflektera över sin egen och andras skapandeprocess.

Skrivande under två år

Kursen FLGA02 är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

https://www.sol.lu.se/kurs/FLGA02/

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt FLGA01, grundkurs, 1-30 hp med delkurs 3, "Insamling och inventering", helt avslutad och högst en av de övriga delkurserna att slutföra inom två månader efter terminsstart, eller LUFA05 eller LUFA01.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön