Geologi: Hydrogeologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Geologi: Hydrogeologi

Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundförutsättning för liv. Våra grundvattenresurser hotas av överexploatering, övergödning, spridning och hantering av skadliga ämnen samt läckage från förorenade områden, men även av översvämningar p.g.a. den pågående klimatförändringen. Kursens övergripande målsättning är att du ska få tillräckliga kunskaper i hydrogeologi för att kunna bedöma olika samhällsaktiviteters inverkan på naturliga grundvattenmiljöer. Kursen består av fem delmoment och förutsätter att du har grundläggande kunskaper i hydrogeologi.

Du får lära dig hur förekomst och rörelse av grundvatten utvärderas med hjälp av magasinsanalys, både genom teoretiska beräkningar och praktiskt i fält genom insamling och utvärdering av data. Vi går igenom och diskuterar grundvatten utifrån miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och du får insikt i de lagar och bestämmelser som reglerar vattenverksamheter och grundvattenskydd.  Grundvatten är ett spridningsmedium för miljöskadliga ämnen och genom oförsiktig hantering av kemikalier eller biologiska material kan dessa transporteras till platser där de inte borde vara. Föroreningsspridning är en central del av kursen, och du får kunskap och praktisk träning i olika hydrogeologiska undersökningsmetoder. Med hjälp av konceptuella hydrogeologiska modeller och spårämnesstudier ökar du din förståelse av grundvattensystemet, grundvattnets rörelsehastigheter och uppehållstider i marken.

Eftersom grundvattensystemet är komplext och det ofta finns behov av datorbaserade beräkningar får du bekanta dig med olika typer av modelleringsverktyg och prova på enklare modelleringar som tillämpas på vanliga samhällsproblem. Vi diskuterar hur modelleringsresultat kan värderas samt deras felkällor och osäkerheter.

Under kursens gång får du utbildning och träning i både skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom får du värdera egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt ge kamratrespons. Du utvecklar även din informationskompetens genom sökning, värdering och hantering av olika litteraturkällor, databaser och simuleringsprogram. Du får också utveckla din förmåga att förstå hydrogeologiska frågeställningar i tre dimensioner och över tid.

http://www.geologi.lu.se/utbildning/hela-kursutbudet/geop06

Förkunskaper

75 hp i geologi, geovetenskap, naturgeografi eller miljövetenskapligt basblock, eller motsvarande, inkluderande GEOB25 Geologi i samhället, 15 hp, eller likvärdig kurs omfattande minst 7 hp grundläggande hydrogeologi.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geologi: Hydrogeologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön