Visa allastudier.se som: Mobil

Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Lund

Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi

Ett områdes geologiska uppbyggnad och utseende styrs av vilka geologiska processer som har verkat och avgör i sin tur vilka resurser och risker som finns på en viss plats och hur man bör hantera dem. Den här kursen ger dig kunskap och redskap som hjälper dig att beskriva och tolka olika geologiska områden utifrån berggrundens uppbyggnad (strukturgeologi) och sedimentlagerföljder (sedimentologi). Vi berör även landformer (geomorfologi) och du utökar dina kunskaper om egenskaper hos olika geologiska material.

Kursen består av två delkurser. Den första ger dig grundläggande kunskaper om sedimentationsmiljöer på jordens yta. Vi studerar olika kontinentala och marina miljöer, t.ex. sluttningar, floder, kuster, grund- och djuphav, samt de processer och karaktäristiska sedimentlagerföljder som förekommer där. Du får därmed kunskap som i förlängningen kan användas för bl.a. klimatrekonstruktion, kartläggning av resurser som sand och grundvatten, riskbedömning i samband med föroreningsspridning eller naturolyckor och val av geologiska material för olika användningar i samhället. Du kommer att tillämpa dina nya kunskaper praktiskt genom arbete med lösa jordarter och med sedimentbergarter i fält och i laboratorium.

Den andra delkursen ger dig grundläggande principer för hur mineral och bergarter deformeras och hur olika spröda och plastiska deformationsstrukturer bildas. Deformation finns i de flesta geologiska system och har stor påverkan på bergets uppbyggnad och mekaniska egenskaper, och därmed hur vi bör hantera det, exempelvis vid tunnelbyggen eller ballastuttag. Vad sker när berggrunden utsätts för deformation i olika miljöer, t.ex. i bergskedjor eller förkastningszoner? Hur identifierar vi strukturer i fält och hur hänger de samman i stor skala? Du kommer att få träna dig i att beskriva och mäta strukturer i fält och att tolka hur de har bildats. Du kommer att få en inblick i strukturer i olika storskaliga tektoniska system, samt en introduktion till geologiska kartor där du tränar dig i att projicera hur geologiska strukturer fortsätter under ytan.

Under kursens gång kommer du också att få utbildning och träning i kommunikation i olika sammanhang, innefattande bl.a. bildkommunikation och argumentationsteknik.

 

http://www.geologi.lu.se/utbildning/hela-kursutbudet/geob33

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt GEOA02 Planeten Jorden en introduktion, 15 hp, GEOA82 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geologi: Sedimentologi och strukturgeologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön