Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Helsingborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Helsingborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Dataingenjörer behövs idag inom många branscher såsom design, sjukvård, miljö, finans, energi, media och tillverkning. Utbildningen handlar om datorsystem, både programvara och hårdvara, och präglas av ett ingenjörsmässigt arbetssätt. Genom att du i utbildningen tränas i olika projekt- och kravhanteringsmetoder förbereds du hela tiden inför ditt kommande yrkesliv. Du får också ta del av utbildningens goda kontakter med det lokala näringslivet genom gästföreläsare, studiebesök och projektarbeten.

Datateknik är ett område i ständig förändring. Du kommer både under din utbildning och i ditt arbetsliv vara delaktig i denna spännande utveckling. Som dataingenjör kan du arbeta inom hela fältet mellan teknik och människa.  Utvecklingen inom datatekniken kommer att innebära ett allt större ansvar hos ingenjören som måste kunna anpassa tekniken till det samhälle vi lever i. Detta är en av de stora utmaningarna och det som gör ingenjörsyrket till ett framtidsyrke.

Utbildningen ger dig en bred teoretisk kunskapsbas inom datateknikområdet. För att få verklighetsförankring och för att ge dig färdigheter kopplas denna kunskap under utbildningen till praktiska uppgifter, projekt och problemlösning.

Framtid/arbetsmarknad

Högskoleingenjörer går en god och balanserad arbetsmarknad till mötes. Det finns en stor efterfrågan på högskoleingenjörer inom datateknik. Steget från avslutad utbildning till ett aktivt yrkesliv är kort. Utbildningen ger dig goda tekniska kunskaper vilket innebär att du efter avslutad utbildning kommer kunna vara produktiv direkt vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. 

Dataingenjörer behövs idag inom många branscher såsom design, sjukvård, miljö, finans, energi, media och tillverkning. Exempel på vad du kan arbeta som är programmerare, utvecklings- och testingenjör, drift- och underhållsingenjör, projektledare, systemutvecklare, embedded software-expert, IT-konsult och utbildare inom IT.

Upplägg och innehåll

LTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig unika förutsättningar att få kontakt med regionens företag och näringsliv redan under din utbildning.

Det första året ger kunskap om de grundläggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, datorteknik, inledande datorkommunikation, programmering samt basfärdigheter i matematik.

Det andra året ägnas åt projektarbete och programmets profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommunikation samt objektorienterad modellering och design.

Det tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med introduktion till idéutveckling och kravhantering samt examensarbete. Utveckling av datorbaserade system är oftast en uppgift för projektgrupper av olika storlek och därför är projektarbete en central del av utbildningen.

Som student får du inblick i arbetslivet genom studiebesök, gästföreläsare från näringslivet och projektarbete med företag som kunder. Nästan alla studenter på programmet väljer att utföra sitt examensarbete på ett företag, oftast som en följd av näringslivskontakter tidigare under utbildningen.

Under utbildningens tre år kommer du att få delta i flera temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet. Temadagarna kallas för Ing-dagar och är obligatoriska moment inom dina kurser. På temadagarna behandlas kunskaper och färdigheter som du behöver som färdig ingenjör, exempelvis ingenjörsmässigt skrivande, att arbeta i team, digitala spår, etik och interkulturella aspekter.

Du erbjuds även möjligheten att certifiera dig i icke-teknisk ingenjörskompetens, CITIK. Du får då ett diplom som kan stärka ditt CV.

Vill du fortsätta studera har du efter avklarad högskoleingenjörsutbildning möjlighet till fortsatta studier till civilingenjör i datateknik vid LTH i Lund.

http://www.lth.se/utbildning/datateknik180/

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Examen & Intyg

Högskoleingenjörsexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön