Visa allastudier.se som: Mobil

Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Lund

Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs

Lär dig grunderna i de fysikaliska aspekterna av kemin och och få en djupare förståelse för varför kemiska processer sker på ett visst sätt.

KEMB09. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi inom områdena termodynamik och kvantmekanik samt deras tillämpningar inom naturvetenskap. Områden som behandlas är termodynamiska begrepp som värme, temperatur, entropi, entalpi, Gibbs energi, jämvikter av olika processer med mera samt grunderna i kvantmekanik, där atomens struktur och periodiska systemets uppbyggnad samt molekyler och kemisk bindning diskuteras.

Den ingående laborationskursen syftar till att ge färdigheter för såväl experimentella som teoretiska studier inom dessa områden.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar.

I del ett ges grunderna till klassisk termodynamik och där behandlas följande: gaser, tryck-volymarbete, första huvudsatsen, tillståndsfunktioner, entropibegreppet, andra huvudsatsen, värmemaskiner, Helmholtz och Gibbs energi, kemisk potential, aktiviteter, ideala lösningar, kolligativa egenskaper, fasregeln och fasdiagram, jämviktskonstantens tryck- och temperaturberoende, jonaktiviteter, Debye-Hückels gränslag.

I del två ges grunderna inom kvantmekaniken och dess tillämpningar inom t.ex. spektroskopi. Atomens elektronstruktur och periodiska systemets uppbyggnad diskuteras, liksom molekyler och kemisk bindning. Begreppet symmetri introduceras och dess användning inom kvantmekanik och spektroskopi illustreras.

Kursen innehåller både experimentella och datorbaserade laborationer.

http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/grundkurser/kemb09/

Förkunskaper

Grundläggande samt Fysik B/Fysik 2 samt KEMA10/KEMA00, KEMA01, KEMA12/KEMA02, KEMA03 och MATA02 eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön