Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv

Den påverkan vi människor har på jordens ekosystem har aldrig varit så omfattande som idag, och det är tydligt att vi nu även påverkar jordens klimatsystem. På vilka sätt och hur länge har vi påverkat den globala miljön, och hur kan man baserat på geologiska data och modeller skilja denna påverkan från de klimat- och miljöförändringar som alltid har skett och fortfarande sker på grund av naturliga processer? Dessa är några av de viktiga frågor vi utgår ifrån på den här kursen, som utifrån aktuell forskning ger dig ett geologiskt perspektiv på de globala miljöförändringar som präglar vår tid.

Kursen bygger till stor del på en fältbaserad forskningsinsats under flera dagar som ger dig praktisk erfarenhet av mätserier, fältobservationer och geologisk datainsamling med koppling till tidigare och pågående klimat- och miljöförändringar. Data från fältarbetet ligger till grund för en skriftlig arbetsuppgift som du även presenterar muntligt vid ett seminarium. Litteraturstudier, föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner ger dig teoretisk fördjupning och breddning inom ämnesområdet.

Kursen fokuserar på klimatstyrande processer och relaterade miljöförändringar under kvartärtiden men ger även ett längre geologiskt perspektiv på dagens globala miljöförändringar. Du får dessutom en introduktion till begreppet geosystemtjänster och en inblick i aktuell forskning kring prognostisering av framtida miljöförändringar och våra möjligheter att påverka utvecklingen till det bättre. Särskild uppmärksamhet ägnas åt träning i att inhämta information från vetenskapliga primärpublikationer samt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

 

http://www.geologi.lu.se/utbildning/hela-kursutbudet/geon09

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, Engelska B/Engelska 6 samt 90 hp naturvetenskapliga studier. 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kvartärgeologi: Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön