Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse

Detta är en avancerad kurs i semantik som förutsätter tidigare bekantskap med
grundläggande semantiska teorier och begrepp. Med utgångspunkt i ett kognitivt-
funktionellt perspektiv på betydelse och mening inriktar sig kursen på flera centrala
frågeställningar, såsom relationen mellan språkliga betydelser och begrepp, likheter
och skillnader mellan lexikala och grammatiska betydelser, gränsdragningen mellan
polysemi och generalitet samt semantisk typologi. Olika metoder för semantisk analys
introduceras och används: intuitionsbaserad analys, korpusanalys och tvärspråkliga
studier. En kort egen studie som kopplar frågeställning och metod ska formuleras och
utföras.

https://www.sol.lu.se/kurs/LINN24

Förkunskaper

90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller motsvarande kunskaper. Engelska 6/Engelska B.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön