Masterprogram i bioinformatik

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum

Masterprogram i bioinformatik

Vill du jobba tvärvetenskapligt med att hantera stora mängder forskningsdata? Masterutbildningen i bioinformatik ger dig omfattande praktisk träning i olika programmeringsverktyg och gör dig till en efterfrågad expert som bland annat kan analysera molekylärbiologiska och medicinska forskningsresultat. Din kunskap behövs såväl inom akademin som i näringslivet.

Forskning inom medicin, biokemi och biologi skapar enorma mängder biologiska data. Detta leder till en hög efterfrågan på personer med kunskap inom bioinformatik. På masterprogrammet lär du dig använda moderna programmeringsverktyg och metoder för att effektivt hantera biologiska data. Under utbildningen rör du dig inom ämnena biologi, medicin, datavetenskap och statistik. Masterprogrammet samlar studenter med olika utbildningsbakgrund, vilket bidrar till den tvärvetenskapliga miljön.

Undervisningen sker i moderna lokaler och datorsalar med kraftfulla datorer och senaste programvarorna. Du lär dig att kartlägga genom, jämföra uttryck av budbärar-RNA och proteiner, hitta skadliga mutationer, modellera hur ett protein ser ut, beskriva sammansättningen av ett bakteriesamhälle och utveckla program med bioinformatisk tillämpning. Du får även i projektform använda dina kunskaper i en internationell forskningsmiljö. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.

Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Samtliga lärare är forskare, och utbildningen anpassas därför kontinuerligt till forskningsfronten. Bioinformatik utgör ett centralt inslag vid forskningsmiljöer på såväl biologiska institutionen som andra institutioner i Lund, framför allt vid medicinska fakulteten. Övningsexempel inom kurserna hämtas ofta från forskningsprojekt som bedrivs vid dessa institutioner. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Första studieåret inleds med en kurs i grundläggande bioinformatik och sekvensanalys, följt av en kurs i programmering i Python. Därefter läser du kurser i modellering och statistik. På vårterminen fördjupar du dig inom DNA-sekvenseringsinformatik och gör därefter ett forskningsprojekt eller tillämpat arbete i bioinformatik.

Den tredje terminen kan du påbörja ditt examensarbete eller göra ytterligare ett projekt. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.

Karriärmöjligheter

Utbildningen förbereder dig för ett framtida yrkesliv inom forsknings- och utvecklingsarbete samt annan kvalificerad verksamhet där bioinformatiska frågeställningar intar en central plats. Programmet ger utmärkta möjligheter för antagning till forskarutbildning. Eftersom experter inom bioinformatik är en bristvara finns det även möjligheter att hitta arbete utanför den akademiska miljön, som bioinformatiker i forskningsintensiva företag inom bioteknik och livsvetenskap eller på företag inom datorbranschen.

 

https://www.biologiutbildning.lu.se/utbildning/masterprogram/masterprogram-i-bioinformatik

Förkunskaper

Kandidatexamen om minst 180 hp i molekylärbiologi, biomedicin, biologi, bioinformatik, bioteknik, mikrobiologi, biokemi eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B. eller Kandidatexamen om minst 180 hp i datavetenskap, matematik eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i bioinformatik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön