Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i biologi, Zooekologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund

Masterprogram i biologi, Zooekologi

Detta masterprogram riktar sig till dig som är särskilt intresserad av djur och deras ekologi, evolution, beteenden och funktionella anpassningar. Programmet ger en mycket god bas för fortsatta doktorandstudier, men även för yrken utanför akademin.Masterprogrammet i zooekologi har en stark forskningsanknytning. Biologiska institution har flera forskargrupper på internationell toppnivå, och utbildningens innehåll anpassas kontinuerligt till aktuella rön. Samtliga lärare är aktiva forskare; många av dem världsledande inom sitt område såsom djurmigration, sinnesbiologi, evolutionsbiologi, beteendeekologi och molekylär ekologi.Utbildningen ger dig kunskap om hur ekologiska och evolutionära processer påverkar djurs utseende, fysiologi och beteende. Du lär dig att analysera och förstå ekologiska och evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. Under utbildningen får du även praktisk erfarenhet av att designa försök och genomföra fält- och laboratorieexperiment med hjälp av aktuella metoder. I de flesta kurserna genomförs exkursioner och fältprojekt. Fältundervisning utgör en viktig del av utbildningen och är kostnadsfri.Du lär dig också att hantera statistik samt analysera och tolka biologiska data. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Kurserna har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Utbildningen ges på engelska.ProgramstrukturProgrammet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Första terminen läser du populations- och samhällsekologi och därefter zooekologi. På vårterminen kan du välja att fördjupa dig i molekylär ekologi och evolution eller bevarandebiologi. I slutet av våren kan du läsa ornitologi, göra ett projekt eller påbörja ditt examensarbete.Den tredje terminen finns det möjlighet att läsa kurser inom evolutionsbiologi, sinnesbiologi eller modellering och fördjupad statistik. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.KarriärmöjligheterOm du brinner för forskning finns det goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola. Drygt hälften av studenterna på vårt masterprogram i zooekologi går vidare till doktorandstudier vid ett universitet i Sverige alternativt i ett annat land i Europa eller övriga världen. Du kan också hitta arbete utanför akademin och då jobba med naturvårdsfrågor, ekologi och miljövård på konsultföretag eller inom offentlig sektor, exempelvis som kommunekolog.

Förkunskaper

Inriktning ZooekologiKandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, ekologi och zoologi, eller motsvarande.Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i biologi, Zooekologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön