Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Lund

Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi

I takt med att jordens befolkning ökar står vi inför en rad nya utmaningar inom miljö- och naturresursområdet. För att kunna möta dessa behövs mer geologisk expertis. Masterprogrammet i geologi ger dig spetskompetens som efterfrågas på en nationell och internationell arbetsmarknad.Denna inriktning inom programmet ger dig fördjupad kunskap i berggrundsgeologi, det vill säga läran om jordens bildning och uppbyggnad samt jordskorpans dynamik. Hit hör geokronologi, geokemi, sedimentologi, strukturgeologi och dateringsmetoder. Utbildningen omfattar även mineralogi och petrologi, ämnen som behandlar mineralens och bergarternas uppkomst och omvandling. Du får även fördjupa dig i förhistoriskt liv och hur växter och djur har utvecklats under jordens långa historia. Fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng utgör den rekommenderade studiegången: Sedimentär geologi och bassänganalys Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi Metamorf petrologi och strukturgeologi Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi / Globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektivVid antagningen blir du automatiskt uppsatt på de två första kurserna. Normalt läser du också minst en av de två övriga kurserna, men det finns även möjlighet att kombinera kurser i berggrundsgeologi med andra kurser på avancerad nivå, till exempel i kvartärgeologi eller tillämpad geologi. Programmet, som ger dig behörighet till forskarutbildning, öppnar också dörrar till en arbetsmarknad där avancerade geologiska eller geovetenskapliga frågeställningar intar en central plats.För att läsa programmet krävs en kandidatexamen i geologi eller geovetenskap med geologisk inriktning inkluderande grundläggande utbildning i mineralogi och petrologi. Utbildningen ges på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.En av många kvaliteter med vårt masterprogram i geologi är institutionens stora utbud av avancerad forskningsutrustning. Hit hör geokemiska analysinstrument, toppmoderna mikroskop för analys av bergarter och mikrofossil samt olika dateringslaboratorier, till exempel för åldersbestämning av speciella mineral vars atomer kan berätta om kontinenternas rörelser under hundratals miljoner år. Alla studenter deltar i föreläsningar och övningar i välutrustade lärosalar och undervisningslaboratorier. Fältarbete utgör en viktig del av utbildningen och du kommer att delta i fältkurser och exkursioner till Sydsverige, Danmark och Gotland för att bekanta dig med olika typer av berggrund. Under en och en halv termin av det andra året genomför du ett examensarbete (45 högskolepoäng) som i normalfallet omfattar fältarbete i Sverige eller utomlands följt av analysarbete i något av våra forskningslaboratorier. Databearbetning och litteraturgenomgång ingår normalt i uppgiften.KarriärmöjligheterGeologisk expertis kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden för att hantera de stora samhällsutmaningar vi står inför. Med en masterexamen i geologi kommer du att vara väl rustad, både vad gäller generella och specifika ämneskunskaper, för att ta dig an uppgifter inom både forskning och avancerat yrkesarbete. Många av våra studenter får jobb som miljökonsulter eller specialister inom gruvnäringen eller bygg- och anläggningsbranschen. Andra gör karriär inom myndigheter som Sveriges Geologiska Undersökning, länsstyrelser eller Naturvårdsverket, ofta med fokus på hållbar hushållning med grundvatten och andra geologiska råvaror. Du kan också arbeta inom kommunal planering, vattenteknik och naturvård. Geologisk kunskap efterfrågas i hela världen och möjligheten att få jobb i utlandet är god, till exempel med vattenfrågor i utvecklingsländer eller i stora infrastrukturprojekt.

Förkunskaper

Kandidatexamen om minst 180 hp, i geologi eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom geologi.Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i geologi, Berggrundsgeologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön