Matematisk statistik för fysiker

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Lund
Höst 2023

Lund
Vår 2024
2023-10-15

Matematisk statistik för fysiker

En introduktion till sannolikhetsteori och statistik med tillämpmningar.

Kursen ska ge studenten grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Den ska också ge studenterna en verktygslåda med de vanligaste modellerna och metoderna samt förmågan att använda dessa i olika praktiska situationer.

Kursen fyller två syften. Dels är den en allmänbildningskurs i matematisk statistik, dels ska den ge en grund för vidare studier.

Allmänbildningen behövs för den som i sitt yrkesliv inte nödvändigtvis kommer att syssla med statistiska analyser dagligen men som kan förväntas behöva genomföra enklare statistiska tester ibland och presentera resultatet för sina kollegor. Man förväntas då också kunna läsa och värdera andras analyser.

Kursen ska också ge en grund för vidare studier, både i sannolikhetsteori, inferensteori och i tillämpningsämnen.

Kursen behandlar:

Bayes sats, Väntevärde och varians, normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser. Dataanalys. Statistisk inferens: punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Jämförelser mellan väntevärden, spridningar och fördelningar. Skattning av felkvot. Sambandsanalys och kalibrering. Kovatrians och korrelation.

https://www.maths.lu.se/utbildning/alla-kurser/kursutbud-matematiska-aemnen-nf/

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och 67,5 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande: MATA21 Envariabelanalys 15 hp MATA22 Lineär algebra 1 7,5 hp NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp MATB21 Flervariabelanalys 1 7,5 hp samt 30 högskolepoäng fysik.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Matematisk statistik för fysiker

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön