Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Lunds universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Lund
180 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Lund
Höst 2023

Lund
Höst 2023

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Kandidatprogrammet i matematik är avsett för studenter med ett starkt intresse för matematik, matematisk statistik, numerisk analys och beräkningsvetenskap. Programmet är strukturerat på ett mycket flexibelt sätt, särskilt utformat för att ge eleverna gedigen teoretisk kunskap i matematik samtidigt som det ger möjligheter för varje student att skapa sin egen utbildningsprofil.Ett stort antal kurser i matematik, statistik och numerisk analys är tillgängliga inom programmet och kan kombineras med kurser inom naturvetenskap, ekonomi och finans, teknik och även inom humaniora och samhällsvetenskap. För studenter med ett starkt intresse för ren matematik erbjuder programmet en studieväg på en högre teoretisk nivå som kan fördjupas på masternivå. För de studenter som är intresserade av mer tillämpade områden finns det en hög grad av flexibilitet i att välja kurskombinationer som är lämpliga för vissa yrken. Exempelvis kan kurser i matematisk statistik och numerisk analys kombineras med kurser i finansiell matematik och ekonomi. En annan vanlig väg är att kombinera studier i matematik och fysik. Varje inriktning innebär en annan kombination av kurser. Rekommenderade studievägar som är lämpliga för de olika inriktningarna finns tillgängliga och studievägledning ges genom hela programmet.Programstruktur/kurserProgrammet består av obligatoriska kurser (75 hp), alternativa obligatoriska kurser (30 hp), valbara kurser (60 hp) och avslutas med ett kandidatexamen (15 hp) om ett ämne av intresse.Obligatoriska kurser: Den första delen av programmet omfattar analys i en och flera variabler, grundläggande av algebra, lineär algebra, matematisk statistik och sannolikhetsteori. Dessa kurser utgör den teoretiska kärnan som är grunden för tillämpad matematik, statistik, matematisk fysik, ekonomi och många andra områden.Alternativobligatoriska kurser: Efter de obligaoriska kurserna erbjuds studenterna ett brett utbud av kurser i ren matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Diskret matematik, talteori, abstrakt algebra, topologi, ordinära differentialekvationer, komplex analys, differentialgeometri är några av huvudområdena inom ren matematik som finns tillgängliga isom alternativobligatoriska kurser. Kurser i matematisk statistik, sannolikhetsteori och vetenskaplig beräkning ger balansen mellan matematisk teori och praktiska tillämpningar och ger utbildning i att samla in, analysera och modellera data.Valfria kurser kan väljas bland mer avancerade kurser inom matematiska ämnesdisciplinerna samt andra ämnen som finns tillgängliga över hela universitetet. Minst 30 högskolepoäng måste vara kurser utanför matematiska ämnesdisciplinerna. De flesta studenter väljer att kombinera sina matematiska studier med fysik, datavetenskap eller ekonomi. Valfira kurser erbjuder studenterna möjlighet att både fördjupa och bredda sina kunskaper.Examensarbete: kan utföras i ren matematik, matematisk statistik eller numerisk analys om ett ämne av intresse valt i samarbete med en handledare. Projektet kan vara av teoretisk karaktär men kan också göras inom ett tillämpat område i samarbete med en industriell partner.Karriärmöjligheter Informationssamhällets tillväxt har lett till ett ökat behov av förståelse och förutsägelse av den verkliga världen. Det finns en ökande efterfrågan på människor som kan strukturera och analysera den växande mängden producerad och lagrad data. En gedigen matematisk utbildning ger verktygen för sådana uppgifter. Dagens framsteg inom vetenskap och teknik, medicin och farmakologi, ekonomi och finans hade inte varit möjliga utan matematik.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 4/Matematik D

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön