Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Offentlig upphandling

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Lund

Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen omsätter varje år enorma belopp. Den är många gånger nödvändig för att den offentliga sektorn ska kunna utföra sina uppdrag och är dessutom viktig för många företags existens. Den rättsliga regleringen kring den offentliga upphandlingen kan många gånger upplevas som komplicerad och svåröverskådlig.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling, vilket omfattar såväl lagen om offentlig upphandling som övrig upphandlingsrättslig lagstiftning.

Under kursen behandlas det upphandlingsrättsliga regelverkets roll i det omgivande samhället och de olika moment som krävs för att genomföra en upphandling. Mera specifikt behandlas bland annat upphandlingssektorer, upphandlingsförfaranden, ramavtal, leverantörers skyldigheter och rättigheter, tilldelningskriterier och utvärdering av anbud, hållbarhet, upphandlingar under tröskelvärdena, avtalsrättsliga frågor och ändringar av kontrakt samt rättsmedel och civilrättsliga följder.

https://ehl.lu.se/handelsratt/utbildning/kurser/hara65

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt kurs motsvarande HARA40/HARA50 Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller HARA23 Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Offentlig upphandling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön