Visa allastudier.se som: Mobil

Översättning till svenska - i teori och praktik

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
60 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Översättning till svenska - i teori och praktik

Har du redan läst tre terminer på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina ämneskunskaper och ditt språkintresse? Nu startar vi en två terminer lång distansutbildning i översättning (60 hp) som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som översättare inom olika genrer och ämnesområden.

Översättning är en verksamhet som ökar i samhället, och exempel på texttyper som översätts är produktkataloger, manualer, webb-sidor, EU-texter, medicinsk information, faktaböcker, populärvetenskap, kokböcker, skönlitteratur för vuxna, barn och unga och mycket mer.

Kursen består av praktiska översättningskurser, som börjar med allmän sakprosa och sedan bjuder på både fackspråksöversättning och skönlitterär översättning. Därtill finns renodlade kurser i den tekniska yrkeskunskapen, som omfattar träning på olika digitala översättningsverktyg och efterredigering av maskinöversatt text. Kursen innehåller dessutom delkurser i språkvetenskap (grammatik, semantik och stilistik), som ger de kunskaper som behövs för att man ska förstå vad översättning går ut på och vilka svårigheter man kan stöta på när man överför en text från ett språk till ett annat. Därtill finns det mer renodlat analytiska kurser där man får lära sig textanalys och får en introduktion till översättningsvetenskapen, som är ett eget fält inom den moderna humanistiska vetenskapen.

Utbildningen ges på distans via en kursplattform. 23 gånger i veckan ges undervisning via zoom. Varje lektionstillfälle är ca 2 timmar långt och är förlagt till sen eftermiddag (efter kl 15) på tisdagar och torsdagar, vid några tillfällen även onsdagar. Lektionerna kommer inte att spelas in. Utöver zoomundervisningen anordnas två obligatoriska campusförlagda undervisningsdagar per termin. Under dessa dagar ges dels yrkeskunskapen i datorsal, dels får man träffa övriga lärare och sina medstuderande.

Datum för de obligatoriska träffarna på campus HT22:

21-22 oktober.

Antagning hösten 2022
I den här kursomgången vänder sig utbildningen till blivande översättare från något av källspråken arabiska, engelska, ryska eller tyska. All översättning sker till svenska. Eftersom god språkkänsla och textkompetens är avgörande för att lyckas med utbildningen anordnas ett obligatoriskt antagningsprov.

Du får gärna ha annan bakgrund än språklig (t.ex. en bakgrund som naturvetare, tekniker, ekonom eller samhällsvetare), bara du har ett genuint intresse för språk och skrivande och mycket goda kunskaper i källspråket och svenska. Om du saknar högskolepoäng i källspråket finns det möjlighet till ekvivalensbedömning av dina språkkunskaper.

Sen anmälan och antagningsprov inför hösten 2022
Kursen kommer att öppnas upp för sen anmälan den 15 juli (endast för källspråken tyska och arabiska) och antagningsprovet ges digitalt, via Zoom, den 13 augusti kl. 9-17.

https://www.sol.lu.se/kurs/OVSD61/

Förkunskaper

För tillträde till utbildningen krävs språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något av källspråken arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, nygrekiska, ryska, spanska eller tyska, sammanlagt minst 90 högskolepoäng i avslutade kurser (vari högskolepoäng i källspråket kan ingå, nybörjarkurser räknas ej) samt godkänt antagningsprov. Den som ansöker till utbildningen och uppfyller behörighetskraven är automatiskt anmäld till antagningsprovet som äger rum i Lund. Det skriftliga provet består av tre delar: 1) svensk språkfärdighet, 2) referat av svensk text, 3) översättning från källspråket. Utbildningsplatserna fördelas på grundval av resultatet på antagningsprovet.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Översättning till svenska - i teori och praktik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: