Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys

Lunds universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Lund
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Lund
Sista ansökan: 2019-10-14

Förkunskaper

150 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen, eller kandidatnivå inom huvudområdet, i samhälls-vetenskap eller motsvarande ämne. Dessutom krävs tidigare studier i kvantitativ metod på högskolenivå om minst 5 högskolepoäng (eller motsvarande).Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvarar Engelska 6/B (avancerad) från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs utifrån nationella riktlinjer.

Hitta till utbildaren

Lunds universitet